Title:
SHT. Slovenska historična topografija
Editorial Board:
Time scale:
since 2016
Language(s):
GermanSlovenian

 

Slovenska historična topografija (2016)
ISSN: 2536-183X
Slovenska historična topografija
Historična topografija Kranjske (do 1500)
Druga dopolnjena izdaja
Slovenska historična topografija 1

Edited by: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Year: 2021

Publishing House

Založba ZRC

ISSN

2536-1848

Specifications

internet publication • html