Naslov:
SHT. Slovenska historična topografija
Uredniški odbor:
Obdobje:
od 2016
Jezik(i):
nemškislovenski
Opis

Historična topografija je osnovni pripomoček za identifikacijo toponimov, na katere naletimo v zgodovinskih virih. Podatkovna baza SHT je naslednica zbirke Historična topografija Slovenije, ki je pod uredništvom Boga Grafenauerja izhajala pri SAZU v letih 1982–1989. Namenjena je klasičnim knjižnim in elektronskim izdajam s historično-topografsko tematiko, ki nastajajo na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. Mednje sodijo historično-topografski leksikoni za posamezne slovenske regije, specialne historično-topografske študije ožjih območij in monografske obravnave s področja historične topografije.

V podzbirki Slovenska historična topografija izhajajo tematsko oziroma območno zaključene publikacije. Zajemale bodo zgodovinske pokrajine Kranjsko, Primorsko, Štajersko s Koroško in Prekmurje.

 

Slovenska historična topografija (2016)
ISSN: 2536-183X
Slovenska historična topografija
Historična topografija Kranjske (do 1500)
Druga dopolnjena izdaja
Slovenska historična topografija 1

Uredili: Matjaž Bizjak, Miha Kosi, Miha Seručnik, Jurij Šilc
Leto: 2021

Založnik

Založba ZRC

ISSN (elektronska izdaja)

2536-1848

Specifikacija

internetna objava • html