SHT. Slovenska historična topografija

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2016


Historična topografija je osnovni pripomoček za identifikacijo toponimov, na katere naletimo v zgodovinskih virih. Podatkovna baza SHT je naslednica zbirke Historična topografija Slovenije, ki je pod uredništvom Boga Grafenauerja izhajala pri SAZU v letih 1982–1989. Namenjena je klasičnim knjižnim in elektronskim izdajam s historično-topografsko tematiko, ki nastajajo na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. Mednje sodijo historično-topografski leksikoni za posamezne slovenske regije, specialne historično-topografske študije ožjih območij in monografske obravnave s področja historične topografije.

V podzbirki Slovenska historična topografija izhajajo tematsko oziroma območno zaključene publikacije. Zajemale bodo zgodovinske pokrajine Kranjsko, Primorsko, Štajersko s Koroško in Prekmurje.


Slovenska historična topografija ( 2016 )
ISSN:2536-183X
ISSNe:
Slovenska historična topografija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR