Title:
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), zvezek 3. Sekcije 130–133, 154, 156–158, 179–181, 186–188, 206–211, 226–229, 240, XVIII 7, XVII, XVIII 8, XVII 9, XVIII 9, XVIII 10, XVIII 11, XIX 14, XVIII 15, XIX 15, XX 15, XIX 16, XX 16, 1797 1, 2
Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804) für das Gebiet der Republik Slowenien, Bd. 3. Sektionen 130–133, 154, 156–158, 179–181, 186–188, 206–211, 226–229, 240, XVIII 7, XVII, XVIII 8, XVII 9, XVIII 9, XVIII 10, XVIII 11, XIX 14, XVIII 15, XIX 15, XX
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):

Publishing Houses

Založba ZRC • Arhiv Republike Slovenije

ISBN

961-6182-43-9 (ZRC SAZU)
961-6137-21-2 (Arhiv RS)

Specifications

hardback • 21 × 29,5 cm • XL + 436 pages • 41 maps, reproduced in colour and original size 42×62 cm

Price

sold out