Naslov:
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), zvezek 3. Sekcije 130–133, 154, 156–158, 179–181, 186–188, 206–211, 226–229, 240, XVIII 7, XVII, XVIII 8, XVII 9, XVIII 9, XVIII 10, XVIII 11, XIX 14, XVIII 15, XIX 15, XX 15, XIX 16, XX 16, 1797 1, 2
Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804) für das Gebiet der Republik Slowenien, Bd. 3. Sektionen 130–133, 154, 156–158, 179–181, 186–188, 206–211, 226–229, 240, XVIII 7, XVII, XVIII 8, XVII 9, XVIII 9, XVIII 10, XVIII 11, XIX 14, XVIII 15, XIX 15, XX
Avtorja:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Tretji zvezek zajema z opisi in kartami domala celotno mejno območje med Beneško republiko in Rimsko-nemškim cesarstvom na območju Slovenije, med Italijo in Slovenijo od Mangarta do Jadranskega morja ter med Slovenijo in Hrvaško v Istri. Geografsko je na kartah zajet večji del alpskega prostora, Posočja, Banjšice, del Furlanije, Kras, obala Jadrana od Devina do Pirana in del Istre. Posebno zanimiva so topografska imena v petih jezikih: slovenščini, nemščini, italijanščini, hrvaščini in furlanščini.

Založnika

Založba ZRC • Arhiv Republike Slovenije

ISBN

961-6182-43-9 (ZRC SAZU)
961-6137-21-2 (Arhiv RS)

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • XL + 436 strani • 41 barvnih reprodukcij kart v originalni velikosti 42×62 cm

Cena

razprodano