Title:
Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu. Od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop
Author:
Year:
Compilation:
Thesaurus memoriae Dissertationes 14
Keywords:
Language(s):
Description

The monograph discusses the history of the Podšentjur Manor at Podkum to the present day. A special place among the owners of the manor is held by the Čop family, which bought it in 1748 and has farmed the former demesne land without interruption ever since the abolition of serfdom in 1848. The first peculiarity of Podšentjur is the long-lasting ownership of the Čop family, the older of the only two manorial families of non-noble descent that can boast of their roots reaching as far back as the landmark year of 1848. The second peculiarity is the origin of the manor, as it developed in the second half of the sixteenth century from an estate that had been previously owned by the peasant Zavrl family. Over two or three generations, the Zavrls rose from ordinary serfs to seigniors, with the last female family representative even marrying a nobleman. And finally, the third noteworthy peculiarity is that, in the 20th century, the name of the manor sank into oblivion, as did the memory of the Čop house as a former manor and the Čop family as manorial lords and seigniors.

Table of content

KNJIGI NA POT

UVOD

O PODŠENTJURJU NA KRATKO

NASTANEK, LOKACIJA, IME, STAVBNI RAZVOJ DVORCA TER VIRI O NJEM IN NJEGOVIH PREBIVALCIH

ZAVRLOV SVOBODNIŠKI DVOREC – OD NASTANKA DO PREHODA V PLEMIŠKE ROKE

PODŠENTJUR V PLEMIŠKIH ROKAH – MED PRVO POLOVICO 17. IN SREDO 18. STOLETJA
Prvič v plemiških rokah – pod Frankoviči
Prvič v rokah baronov – pod Galli baroni Gallensteini
Kratkotrajno Apfaltrerjevo lastništvo
Pod Zupančičem pl. Rosenhofom
Kratko Čečkerjevo obdobje – Podšentjur spet v baronskih rokah
Pod grofico Wazenberg bežno v grofovski lasti
Obdobje pl. Rossettijev, plemičev vprašljivega naslova
Pod samozvanimi baroni Valvasorji
Kratkotrajno lastništvo Terezije pl. Merherič, imenovane Fabjanič

PODŠENTJUR IN RODBINA ČOP – OD SREDE 18. STOLETJA DO DANES
Janez Jožef Čop I. (ok. 1718–1781) – prvi graščak iz Čopove rodbine
Jožef Čop II. (1764–1816) – prvi v Podšentjurju rojeni graščak iz Čopovega rodu
Jožef Čop III. (1794–1855) – oče novih vej Čopove rodbine
Jožef Čop IV. (1817–1881) – zadnji podšentjurski zemljiški gospod
Jožef Čop V. (1855–1917) – formalno zadnji graščak
Čopovina in njeni lastniki od začetka 20. stoletja do danes
Namesto sklepa – oživljena tradicija graščakov Čopov

VIRI IN LITERATURA

ZUSAMMENFASSUNG

O AVTORJU

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0473-3

Specifications

hardback • 20 × 28 cm • 298 pages

Price

29,00 EUR (Regular)
23,00 EUR (Club)

E-publications