Slovenska posebnost – dvorec Podšentjur v Podkumu. Od nenavadnega nastanka do desetih rodov rodbine Čop

Avtor: Boris Golec
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2020


Monografija izrisuje zgodovino dvorca Podšentjur v zasavskem Podkumu do danes. Med podšentjurskimi graščaki pripada posebno mesto rodbini Čop, ki je dvorec kupila leta 1748, od zemljiške odveze leta 1848 pa kontinuirano kmetuje na nekdanji dominikalni posesti. Prva posebnost Podšentjurja je dolgotrajno lastništvo Čopovega rodu, saj so Čopi danes na Slovenskem najstarejša od samo dveh rodbin graščakov neplemiškega izvora, ki se lahko pohvalita, da sežejo njune korenine še v čas pred prelomnim letom 1848. Druga posebnost je nastanek dvorca, ki se je razvil v drugi polovici 16. stoletja iz posesti kmetov Zavrlov. Ti so se v dveh ali treh generacijah povzpeli od navadnih podložnikov do zemljiških gospodov, zadnja predstavnica te rodbine pa se je celo poročila s plemičem. Končno ne gre prezreti tretje posebnosti, dejstva, da sta v 20. stoletju potonila v pozabo tako ime dvorca kot sploh spomin na Čopovo hišo kot nekdanji dvorec ter na Čope kot graščake in zemljiške gospode.Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT

UVOD

O PODŠENTJURJU NA KRATKO

NASTANEK, LOKACIJA, IME, STAVBNI RAZVOJ DVORCA TER VIRI O NJEM IN NJEGOVIH PREBIVALCIH

ZAVRLOV SVOBODNIŠKI DVOREC – OD NASTANKA DO PREHODA V PLEMIŠKE ROKE

PODŠENTJUR V PLEMIŠKIH ROKAH – MED PRVO POLOVICO 17. IN SREDO 18. STOLETJA
Prvič v plemiških rokah – pod Frankoviči
Prvič v rokah baronov – pod Galli baroni Gallensteini
Kratkotrajno Apfaltrerjevo lastništvo
Pod Zupančičem pl. Rosenhofom
Kratko Čečkerjevo obdobje – Podšentjur spet v baronskih rokah
Pod grofico Wazenberg bežno v grofovski lasti
Obdobje pl. Rossettijev, plemičev vprašljivega naslova
Pod samozvanimi baroni Valvasorji
Kratkotrajno lastništvo Terezije pl. Merherič, imenovane Fabjanič

PODŠENTJUR IN RODBINA ČOP – OD SREDE 18. STOLETJA DO DANES
Janez Jožef Čop I. (ok. 1718–1781) – prvi graščak iz Čopove rodbine
Jožef Čop II. (1764–1816) – prvi v Podšentjurju rojeni graščak iz Čopovega rodu
Jožef Čop III. (1794–1855) – oče novih vej Čopove rodbine
Jožef Čop IV. (1817–1881) – zadnji podšentjurski zemljiški gospod
Jožef Čop V. (1855–1917) – formalno zadnji graščak
Čopovina in njeni lastniki od začetka 20. stoletja do danes
Namesto sklepa – oživljena tradicija graščakov Čopov

VIRI IN LITERATURA

ZUSAMMENFASSUNG

O AVTORJUŠe ...Cena (redna)
29.00€

Cena (klubska)
23.00€
Knjižni klub Založbe ZRC


Ključne besede
Čop (rodbina)
dvorec Podšentjur
Podkum
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR