Title:
Stockholmska spomenica Henrika Tume. Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu
Erklaerung der Delegation der Suedslavischen sozialdemokratischen Partei in den Vorverhandlungen zu dem Friedenskongresse in Stockholm
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Leta 1917, ko je potek prve svetovne vojne dodobra izčrpaval vojskujoče se strani, se je socialistična internacionala odločila, da skliče mirovni kongres v Stockholmu. Za sodelovanje na kongresu je bila povabljena tudi Jugoslovanska socialdemokratska stranka, ki je za svojega predstavnika določila dr. Henrika Tumo. Da bi bila udeležba slovenskih socialistov kar najbolj učinkovita, je dr. Tuma pripravil posebno, v nemškem jeziku napisano, spomenico. Ker se konferenca zaradi nasprotovanja socialističnih strank antantnih držav ni mogla odvijati, tudi spomenica ni imela želenega pomena in učinka.

In 1917, as the war had drained much of the strength from all warring sides, the Socialist International decided to convene a peace congress in Stockholm. The Yugoslav Social Democratic Party obtained the invitation to attend the congress as well, appointing Dr. Henrik Tuma as its representative. In order to make the attendance of the Slovenian Socialists as effective as possible, Dr. Tuma drew up a special memorandum in German. However, as the conference was prevented by the opposition of the Socialist parties from the Entente states, the memorandum did not have the desired significance and effect.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-350-1

Specifications

hardback • 20 × 28 cm • 124 pages

Price

sold out

E-publications