Stockholmska spomenica Henrika Tume. Izjava delegacije Jugoslovanske socialdemokratične stranke za razprave na mirovnem kongresu v Stockholmu
Erklaerung der Delegation der Suedslavischen sozialdemokratischen Partei in den Vorverhandlungen zu dem Friedenskongresse in Stockholm


Avtorja: Branko Marušič, Franc Rozman
Leto: 2011


Leta 1917, ko je potek prve svetovne vojne dodobra izčrpaval vojskujoče se strani, se je socialistična internacionala odločila, da skliče mirovni kongres v Stockholmu. Za sodelovanje na kongresu je bila povabljena tudi Jugoslovanska socialdemokratska stranka, ki je za svojega predstavnika določila dr. Henrika Tumo. Da bi bila udeležba slovenskih socialistov kar najbolj učinkovita, je dr. Tuma pripravil posebno, v nemškem jeziku napisano, spomenico. Ker se konferenca zaradi nasprotovanja socialističnih strank antantnih držav ni mogla odvijati, tudi spomenica ni imela želenega pomena in učinka.

Že pred desetletji se je kot ena izmed nalog slovenskega zgodovinopisja pokazala tudi objava Tumove spomenice. V Tumovi zapuščini (Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica) je bila in je ohranjena le kopija koncepta in njen slovenski prevod, ki sta v pričujoči knjigi objavljena. Dokumentoma sta dodani še razpravi Franca Rozmana o stockholmskem kongresu in o njegovem odmevu v slovenskem tisku ter razprava Branka Marušiča o nastajanju Tumove spomenice. Objava dr. Tumove Stockholmske spomenice opozarja na eno izmed razmišljanj slovenskega intelektualca v razmerah, ki jih je prinesla prva svetovna vojna v nenehni bojazni, da si ne bi po končani vojni razdelili slovenskega ozemlja predvsem zahodni sosedje. Prav zato je Tuma verjel, da bi ustanovitev večnarodne podonavske državne skupnosti, osnovane na demokratični podlagi, zavarovala temeljne interese Slovencev in slovenskega prostora. Ob Slovencih je v svojo razpravo umestil tudi problematiko večjega dela evropskih narodov ter nekaterih narodov in držav z afro-azijskega prostora. Tumova razmišljanja in predvidevanja samodejno vabijo k primerjavi z dogajanji, ki so se na obravnavanem prostoru odvijala po prvi in drugi svetovni vojni ter se tu še vedno odvijajo.Cena
razprodano


Ključne besede
Evropa
Jugoslovanska socialdemokratska stranka
mednarodni odnosi
mirovne konference
nazori
politične stranke
politični programi
Slovenija
socialdemokracija
Stockholm
svetovna vojna 1914-1918
Tuma, Henrik
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR