Title:
Temporary Croatization of Parts of Eastern Slovenia between the Sixteenth and Nineteenth Century. Changing Identities at the Meeting Point of Related Peoples
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Pričujoča študija skuša s primerjalnimi metodami in pritegnitvijo najširšega spektra virov osvetliti razloge za pojavitev in ugasnitev hrvaškega imena v štirih slovenskih obmejnih pokrajinah (Bela krajina, Kostel, Prekmurje in Prlekija) v »prednacionalni dobi«. Doslej nepovezana in v znatni meri neznana dejstva so potrdila predpostavko, da sta bila hrvaški lingvonim in etnonim povsod sekundarna in da sta se prehodno uveljavila namesto prvotnega slovenskega imena, tedaj imena s »prednacionalno« vsebino in lastnega tudi dobršnemu delu današnjih Hrvatov. Razširitev hrvaškega imena na obrobne slovenske pokrajine je bila sestavni del širšega in dolgotrajnega procesa imenske kroatizacije srednjeveške Slavonije in njenega prebivalstva. Sprožile so jo tektonske geopolitične spremembe kot posledica osmanskih ozemeljskih osvojitev na Balkanu in v Panonski nižini v 15. in 16. stoletju. Študija zajema obdobje od 16. do prve polovice 19. stoletja, tj. od prve pojavitve hrvaškega imena na slovenskih tleh do njegove dokončne ugasnitve, vendar nujno poseže tudi v zgodnejša obdobja in v poznejši čas, v tega zlasti pri obravnavi interpretacij preučevane problematike. 

This book analyzes the reasons for the emergence and extinction of the Croatian name in four Slovene border regions. The author uses comparative methods and a broad spectrum of sources. In the early Modern Age, the Croatian name established itself in these areas as a temporary phenomenon, replacing the original Slovene name, which at that time had a «pre-national» content and was also used by a considerable portion of today’s Croats. Extending the use of the Croatian name to the Slovene border regions was a component of a broader and long-term process. The author explores how this process was triggered by tectonic geopolitical changes resulting from the Ottoman conquests in the Balkans and the Pannonian Basin.

Publishing House

Peter Lang

ISBN

978-3631-72129-2

Specifications

hardback • 15 × 21,5 cm • 172 pages

Price

39,95 EUR (Regular); for sale in the bookshop Azil