Title:
Zahodno sosedstvo. Slovenski zgodovinarji o slovensko-italijanskih razmerjih do konca prve svetovne vojne
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-09-9

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 234 pages

Price

sold out