Zahodno sosedstvo. Slovenski zgodovinarji o slovensko-italijanskih razmerjih do konca prve svetovne vojne

Uredil: Branko Marušič
Leto: 1996


Knjiga je zbornik devetnajstih razprav slovenskih zgodovinarjev, ki popisujejo in dokumentirajo bližnjo in daljno preteklost Slovencev ob meji in njihove odnose s furlanskimi in italijanskimi sosedi vse do konca prve svetovne vojne. Zbrane razprave sicer ne kažejo vseh obdobij in vseh strani življenja, dajejo pa vendarle odgovore in pojasnila na marsikatero vprašanje, ki si ga o zapletenih zgodovinskih odnosih danes postavlja radoveden bralec. Z osvetlitvijo zgodovinskega ozadja daje knjiga nenazadnje tudi dobro podlago za lažje razumevanje aktualnih meddržavnih odnosov z našo zahodno sosedo. Pisci razprav so: J. Beran, B. M. Gombač, B. Grafenauer, S. Granda, I. Juvančič, M. Kacin-Wohinz, D. Kermavner, B. Marušič, V. Melik, M. Pahor, J. Pirjevec, J. Pleterski, T. Simčič, K. Šiškovič, P. Vodopivec in F. Zwitter.Cena
razprodano


Ključne besede
etnične meje
etnični konflikti
Italijani
mednacionalni odnosi
narodna gibanja
narodnostno vprašanje
odnosi
Slovenci
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR