Naslov:
Zahodno sosedstvo. Slovenski zgodovinarji o slovensko-italijanskih razmerjih do konca prve svetovne vojne
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je zbornik devetnajstih razprav slovenskih zgodovinarjev, ki popisujejo in dokumentirajo bližnjo in daljno preteklost Slovencev ob meji in njihove odnose s furlanskimi in italijanskimi sosedi vse do konca prve svetovne vojne. Zbrane razprave sicer ne kažejo vseh obdobij in vseh strani življenja, dajejo pa vendarle odgovore in pojasnila na marsikatero vprašanje, ki si ga o zapletenih zgodovinskih odnosih danes postavlja radoveden bralec. Z osvetlitvijo zgodovinskega ozadja daje knjiga nenazadnje tudi dobro podlago za lažje razumevanje aktualnih meddržavnih odnosov z našo zahodno sosedo. Pisci razprav so: J. Beran, B. M. Gombač, B. Grafenauer, S. Granda, I. Juvančič, M. Kacin-Wohinz, D. Kermavner, B. Marušič, V. Melik, M. Pahor, J. Pirjevec, J. Pleterski, T. Simčič, K. Šiškovič, P. Vodopivec in F. Zwitter.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-09-9

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 234 strani

Cena

razprodano