Title:
Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

The creation of the Illyrian Provinces is considered to be one of the most important events in Slovenian history, not only by demonstrating that the Habsburg rule was not eternal and untouchable, but also by bringing about global changes in ideational, economic and social areas. The Illyrian Provinces were an important ideational and political factor in the Slovenian social and political development. Given the altered political situation in Europe and especially in view of the establishment of the independent Slovenian state, the renewed discussion on the Illyrian Provinces bears multiple new implications. On the one hand, it spreads knowledge about international developments on Slovenian soil, while on the other, scientifically more pertinent, it presents not only an analysis of hitherto research but also brings into Slovenian historiography new findings based on new materials and new methodological approaches.

Table of content

KAZALO

 

Spopad leta 1809 – korak k absolutni vojni
Igor Grdina

 

Raznolikost Koroške v času Ilirskih provinc
Theodor Domej

Francoska zasedba slovenske Štajerske leta 1809 na ptujsko-ormoškem območju
Nataša Kolar

Ilirska deputacija v Parizu  in proces vključevanja Istre v okvir Ilirskih provinc (1809/10)
Salvator Žitko

Vpliv francoskih vojn na plemstvo v habsburški monarhiji
Miha Preinfalk

Francoščina med Kranjci
Anja Dular

Spomenik Napoleonovi Iliriji v Ljubljani
Damir Globočnik

Ko se vzdigne Puntarija. Kočevski protifrancoski upor leta 1809
Mihael Petrovič

Kmečki upori proti Francozom v luči Grafenauerjeve tipologije kmečkih uporov na Slovenskem
Stane Granda

 

VIRI IN LITERATURA

 

SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

AVTORJI

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-396-9

Specifications

paperback • 16,8 × 23,5 cm • 176 pages

Price

no longer available