Skip to main content
Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc


Uredili: Matija Godeša, Barbara Šterbenc Svetina
Leto: 2012


Nastanek Ilirskih provinc velja za enega pomembnih dogodkov v slovenski zgodovini, ki ni samo dokazal, da je oblast Habsburžanov večna in nedotakljiva, ampak je prinesel tudi globalne spremembe na idejnem, gospodarskem in socialnem področju. Ilirske province so bile pomembno idejno in politično gibalo slovenskega družbenopolitičnega razvoja. Glede na spremenjene politične razmere v Evropi, zlasti pa spričo nastanka samostojne slovenske države, ima prenovljena obravnava Ilirskih provinc številne nove implikacije. Na eni strani širi vedenje o mednarodnih dogodkih na slovenskih tleh, na drugi in strokovno pomembnejši pa predstavlja analizo dosedanjih raziskav in vnos novih spoznanj, temelječih na novem gradivu in novih metodoloških pristopih, v slovenski zgodovinopisni prostor.Kazalo vsebine

KAZALO

 

Spopad leta 1809 – korak k absolutni vojni
Igor Grdina

 

Raznolikost Koroške v času Ilirskih provinc
Theodor Domej

Francoska zasedba slovenske Štajerske leta 1809 na ptujsko-ormoškem območju
Nataša Kolar

Ilirska deputacija v Parizu  in proces vključevanja Istre v okvir Ilirskih provinc (1809/10)
Salvator Žitko

Vpliv francoskih vojn na plemstvo v habsburški monarhiji
Miha Preinfalk

Francoščina med Kranjci
Anja Dular

Spomenik Napoleonovi Iliriji v Ljubljani
Damir Globočnik

Ko se vzdigne Puntarija. Kočevski protifrancoski upor leta 1809
Mihael Petrovič

Kmečki upori proti Francozom v luči Grafenauerjeve tipologije kmečkih uporov na Slovenskem
Stane Granda

 

VIRI IN LITERATURA

 

SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

AVTORJI
Cena
ni več na zalogi


Ključne besede
Ilirske province
Slovenija
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR