Andrej Rahten, PhD
 • research counsellor and professor
 • chairman of the Coordination board for the research of diplomatic history
 • editor of Studia diplomatica Slovenica series
 • member of the Časopis za suvremenu povijest [Review of contemporary history] editorial board
 • member of the Časopisa Pilar [Pilar review] editorial board
 • member of the Zbirka za mednarodno pravo [International law series] editorial board


+386(0)14706498

+386(0)14257801

andrej.rahten@zrc-sazu.siAwards

 • Golden emblem of the SRC (2002)

Areas of research

international history of the 19th and 20th centuries, politicians' biographies, history of the Habsburg monarchy and the Kingdom of Yugoslavia, history of the European idea

Collaboration in research projects

 • Slovenians and the formation of modern European boundaries

Educational activity

 • History of non-European nations after 1918. Lectures for the 4th year of first stage of the "History" programme, Faculty of arts, University of Maribor.
 • Non-European history 1914–1941. Lectures for the 3rd year of first stage of the "History" programme, Faculty of arts, University of Maribor.
 • Political history of 19th and 20th centuries Habsburg monarchy. Lectures for the 1st year of first stage of the "Cultural history" programme, University of Nova Gorica.
 • International relations. Series of lectures at the Faculty for European and state studies Brdo pri Kranju, European faculty of law in Nova Gorica and International faculty of business and social studies in Celje.

Parlamentarni boj poslancev Slovenskega kluba proti Bienerthovi vladi leta 1909, Andrej Rahten. 1996

Politika zastupnika Slovenskog kluba u Carevinskom vijeću 1908-1911, Andrej Rahten. 1997

Trialistične zamisli slovenskih in hrvaških politikov v letih pred prvo svetovno vojno, Andrej Rahten. 1999

Zadnji slovenski avstrijakant : prispevek k politični biografiji dr. Ivana Šusteršiča, Andrej Rahten. 1999

Državnopravne koncepcije Njemačkog nacionalnog saveza i "jugoslavensko pitanje" u Habsburškoj Monarhiji (1908.-1918.), Andrej Rahten. 2001

"Croatia alpestris" : vprašanje umestitve slovenskih dežel v hrvaške pravaške koncepte, Andrej Rahten. 2002

"Slovenia docet": politične vezi med slovenskim in hrvaškim katoliškim gibanjem pred prvo svetovno vojno, Andrej Rahten

Korošec in hrvaška politika, Andrej Rahten. 2006

Ideja Srednje Europe u slovenskoj političkoj misli, Andrej Rahten. 2006

Slovensko osamosvajanje in evropska ideja, Andrej Rahten. 2007

Izidor Cankar and the Royal Yugoslav Legation in Buenos Aires, Andrej Rahten. 2009

Avstromarksistični pogledi na jugoslovansko vprašanje, Andrej Rahten. 2009

"The first Slovenian legation in our history": diplomatic activities of Izidor Cankar and Frank Starman in Ottawa during the Second World War, Andrej Rahten. 2009

Poseg Franca Kovačiča v razprave med slovenskimi monarhisti in republikanci, Andrej Rahten. 2009

Dr. Ivan Schwegel in jadransko vprašanje na pariški mirovni konferenci, Andrej Rahten. 2010

Relations between the Slovene and Croatian national movements in Istria in the late Habsburg monarchy and in the early years of Italian rule, Andrej Rahten. 2010

Šusteršiči - zgodovina kranjske legitimistične rodbine, Andrej Rahten. 2010

Primorska razsežnost Vseslovenske ljudske stranke = Le vicissitudini Partito popolare pansloveno nella zona del Litorale, Andrej Rahten

"Šusteršićevi pravaši" - geneza trijalističkog savezništva slovenskih katoličkih narodnjaka i dalmatinskih pravaša, Andrej Rahten. 2010

Die Lueger-Partei auf Slowenisch : die Entstehungsgeschichte des slowenischen politischen Katholizismus, Andrej Rahten. 2010

Očrt slovenske diplomacije ali diplomacije Slovencev, Andrej Rahten. 2011