dr. Andrej Rahten
  • znanstveni svetnik, redni profesor
  • predsednik Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine
  • odgovorni urednik Studia diplomatica Slovenica
  • član uredništva Časopisa za suvremenu povijest
  • član uredništva Časopisa Pilar
  • član uredništva Zbirke za mednarodno pravo


+386(0)14706498

+386(0)14257801

andrej.rahten@zrc-sazu.simednarodna zgodovina 19. in 20. stoletja, politična biografika, zgodovina habsburške monarhije in kraljeve Jugoslavije, zgodovina evropske ideje

Pedagoška dejavnost:

  • Zgodovina neevropskih narodov po letu 1918. Predavanja za 4. letnik v okviru študijskega programa prve stopnje »Zgodovina« na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
  • Neevropska zgodovina 1914–1941. Predavanja za 3. letnik v okviru študijskega programa prve stopnje »Zgodovina« na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
  • Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju. Predavanja za 1. letnik v okviru študijskega programa prve stopnje »Kulturna zgodovina« na Univerzi v Novi Gorici.
  • Mednarodni odnosi. Predavateljski ciklus na Fakulteti za evropske in državne študije na Brdu pri Kranju, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter Mednarodni fakulteti za poslovne in družbene študije v Celju.
2002 - Zlati znak ZRC
Prikrita dežela ( aplikativni_raziskovalni • 01. februar 2008 - 01. januar 2011)
Prva svetovna vojna: zgodovinski spomin in opomin ( raziskovalni • 01. januar 2013 - 31. december 2014)
Raziskovalna področja
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250

Ključne besede
politična zgodovina
diplomatska zgodovina