• znanstveni svetnik, redni profesor
  • predsednik Koordinacijskega odbora za raziskovanje diplomatske zgodovine
  • odgovorni urednik Studia diplomatica Slovenica
  • član uredništva Časopisa za suvremenu povijest
  • član uredništva Časopisa Pilar
  • član uredništva Zbirke za mednarodno pravo
Telefon:
+386(0)14706498
Faks:
+386(0)14257801
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

mednarodna zgodovina 19. in 20. stoletja, politična biografika, zgodovina habsburške monarhije in kraljeve Jugoslavije, zgodovina evropske ideje

Pedagoška dejavnost:

  • Zgodovina neevropskih narodov po letu 1918. Predavanja za 4. letnik v okviru študijskega programa prve stopnje »Zgodovina« na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
  • Neevropska zgodovina 1914–1941. Predavanja za 3. letnik v okviru študijskega programa prve stopnje »Zgodovina« na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru
  • Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju. Predavanja za 1. letnik v okviru študijskega programa prve stopnje »Kulturna zgodovina« na Univerzi v Novi Gorici.
  • Mednarodni odnosi. Predavateljski ciklus na Fakulteti za evropske in državne študije na Brdu pri Kranju, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici ter Mednarodni fakulteti za poslovne in družbene študije v Celju.
Izbrane publikacije
Izbrani projekti

Prikrita dežela (aplikativni raziskovalni projekt • 1. februar 20081. januar 2011)

Prva svetovna vojna: zgodovinski spomin in opomin (raziskovalni projekt • 1. januar 201331. december 2014)

Raziskovalna področja

Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 

Ključne besede

diplomatska zgodovina • politična zgodovina 

Priznanja in nagrade

2002 - Zlati znak ZRC