• member of International Commission for the History of Towns bureau
  • member of International Association for Alpine History committee
  • member of Historical society for Southern Primorska committee
  • member of Annales review editorial board
Research interests

Areas of research

The research of Darja Mihelič encompasses publishing and analysing Latin, Italian and German original documents relevant to the history of towns in Slovenian lands in the Middle Ages and the first few centuries of the early modern age. Her research deals with issues of topography and colonization, economic and social history of Slovenians, history of towns, history of everyday life, of the 15th to 18th century historiography on the Slovenian lands in the Middle Ages.

Collaboration in research programmes

  • Basic Research in Slovene Cultural Past (head of programme).

 Collaboration in research projects

  • Elenchus Fontium Historiae Slovenicae Urbanae. - Editions of Selected Sources for Slovenian Urban History.

Educational activity

  • History of the Middle Ages, Faculty of Arts, Department of Archaeology, University of Ljubljana,
  • Ascent and Decline of Cultural and Economic Centers of The Mediterranean, Faculty of Humanities Koper, Department of history, University of Primorska,
  • General Medieval History, Faculty of Humanities Koper, Department of history, University of Primorska
Selected publications

Karantanija v očeh zgodovinarjev od konca 15. do 18. stoletja, Darja Mihelič. 1977

Žena v piranskem območju do srede 14. stoletja, Darja Mihelič. 1978

Socida v Piranu od 1280 do 1340, Darja Mihelič. 1979

Življenje in poslovanje nekaterih Peronijev v srednjeveškem Piranu, Darja Mihelič. 1980

O nagrajevanju dela in uslug v srednjeveškem Piranu, Darja Mihelič. 1981

Bamberški gozdni red za Kanalsko dolino in Koroško iz 1584, Darja Mihelič. 1983

Drobtinice iz družabnega življenja srednjeveškega Pirana, Darja Mihelič. 1984

Prispevek k poznavanju poslovanja prodajaln v srednjeveškem Piranu = Contributo alla conoscenza della gestione dei negozi nella Pirano medioevale, Darja Mihelič. 1984

Agrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1340, Darja Mihelič

Prispevek k osvetlitvi zaslužkov in cen v srednjeveškem Piranu, Darja Mihelič

Življenje in poslovanje nekaterih Cavianijev v srednjeveškem Piranu, Darja Mihelič. 1986

Razmislek o objavljanju starejših arhivskih spisov, Darja Mihelič. 1986

Ribolov na srednjeveškem piranskem področju, Darja Mihelič. 1987

K osvetlitvi nekaterih votlih mer srednjeveškega Pirana, Darja Mihelič. 1989

Primer finančnega načrtovanja letnega proračuna v istrskem mestu, Darja Mihelič. 1990

Primer finančnega načrtovanja letnega proračuna v istrskem mestu : (Piran, prvo desetletje 17.stoletja), Darja Mihelič. 1990

K podobi nekdanjega Pirana (16/17. stoletje), Darja Mihelič

Mestni vsakdan v obdobju baroka v luči različnih pisnih virov (Piran, 1600-1602), Darja Mihelič. 1991

La vita quotidiana a Pirano agli inizi del siecento, Darja Mihelič. 1991

Hazard v somraku preteklosti, Darja Mihelič. 1992

Piranska razglednica iz prvih desetletij 17. stoletja, Darja Mihelič. 1992

Il Chartularium piranense di Camillo De Franceschi e il Codice diplomatico istriano di Pietro Kandler, Darja Mihelič. 1992

Chartularium Piranense Camilla de Franceschija in Codice diplomatico istriano Pietra Kandlerja, Darja Mihelič. 1992

Obratovanje krčem in gostišč v srednjeveškem Piranu, Darja Mihelič. 1993

Chartularium Piranense Camilla de Franceschija in Codice diplomatico Istriano Pietra Kandlerja, Darja Mihelič. 1993

All publications (COBISS) >>