Phone:
00386(1)47 06 207
E-mail:
Research interests

Ukvarja se s srednjeveško zgodovino, predvsem s politično zgodovino srednjega veka in zgodovino plemstva v visokem in poznem srednjem veku.

Selected publications
Curriculum Vitae

Izobrazba

2016 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, diplomirani zgodovinar

2018 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, magister zgodovine

Zaposlitve

Od leta 2019 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Recognitions & awards

2017 Priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za študijske dosežke