Jaka Banfi

asistent, mladi raziskovalec00386(1)47 06 207

jaka.banfi@zrc-sazu.siUkvarja se s srednjeveško zgodovino, predvsem s politično zgodovino srednjega veka in zgodovino plemstva v visokem in poznem srednjem veku.

2017 Priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za študijske dosežke

Izobrazba

2016 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, diplomirani zgodovinar

2018 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, magister zgodovine

Zaposlitve

Od leta 2019 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Raziskovalna področja
Zgodovina srednjega veka H220