asistent, mladi raziskovalec

Telefon:
00386(1)47 06 207
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Ukvarja se s srednjeveško zgodovino, predvsem s politično zgodovino srednjega veka in zgodovino plemstva v visokem in poznem srednjem veku.

Življenjepis

Izobrazba

2016 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, diplomirani zgodovinar

2018 (podiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, magister zgodovine

Zaposlitve

Od leta 2019 mladi raziskovalec na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Raziskovalna področja

Zgodovina srednjega veka H220 

Priznanja in nagrade

2017 Priznanje Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za študijske dosežke