Skip to main content
Stane Granda, PhD
  • research counsellor, prfessor
  • member of Kronika, časopis za krajevno zgodovino review (Ljubljana) editorial board


stane.granda@zrc-sazu.siCollaboration in research projects

  • Socioeconomic Status of Population in Slovenian Lands in Transition from Feudalism into Capitalism

Educational activity

  • History of Public Administration in Slovenia, Faculty of Administration, University and Professional Study Programme in Administration, University of Ljubljana
  • Law history, School of Humanities, Bachelor's programme in Cultural history, University of Nova Gorica

Prepir o nacionalni in državnopravni pripadnosti Istre v revolucionarnem letu 1848/49, Stane Granda. 1989

Frankfurtske volitve v novomeškem volilnem okraju, Stane Granda. 1989

Organiziranje slovenskih taborov v letih 1868/69, Stane Granda. 1991

Viri akumulacije kapitala na Slovenskem v 19. stoletju, Stane Granda. 1994

Zgornja Baška dolina v prvi polovici 19. stoletja, Stane Granda, Slavko Ciglenečki, Drago Trpin, Peter Štih, Silvo Torkar, Vincenc Rajšp, Stane Granda, Damjana Fortunat-Černilogar, Boris Mlakar, Nadja Valentinčič Furlan, Janez Dolenc, Metka Nusdorfer-Vuksanović. 1994

Sloveniens Blatt - časopis iz leta 1848, Stane Granda. 1994

Politične razmere na Kočevskem v letu 1848, Stane Granda. 1995

Radovljica v letu 1848, Stane Granda. 1995

"Odločno zavračam, da sem bil demokrat!" : podoba revolucije 1848/49 skozi usodo radovljiškega okrajnega sodnika Ignaca Guzlja, Stane Granda. 1995

Novomeški kapitelj v obdobju med obnovitvijo in začetkom II. svetovne vojne, Stane Granda, Stane Granda. 1997

Življenje v Podgorju v prvi polovici 19. stoletja, Stane Granda, Tadej Bratè, Marinka Dražumerič, Andrej Hudoklin

Kaj je imel v mislih Matija Majar-Ziljski : ocene novomeških in dolenjskih razmer v revolucionarnem letu 1848 z obrobja slovenskega etničnega prostora, Stane Granda. 1998

Višnja Gora in Stična v revolucionarnem letu 1848/49, Stane Granda. 1998

Narodne razmere v vzhodni Istri v letu 1848/49, Stane Granda. 1999

Dolenjska v luči jožefinskih merjenj, Stane Granda. 1999

Jožef Verona ali tragedija prvega kamniškega revolucionarja, Stane Granda. 2000

SLS med izročilom in sodobnostjo, med načeli in dnevno politiko, Stane Granda. 2001

Župnijska oznanilna knjiga kot zgodovinski vir, Stane Granda. 2002

Ozadje prve uprizoritve Linhartovega Matička 6.1.1848, Stane Granda

Goriška in združena Slovenija, Stane Granda. 2004

Usoda Bajnofa po sekularizaciji, Stane Granda

Odnos med Korošcem in ljubljanskim škofom Antonom Bonaventuro Jegličem v luči njegovega dnevnika, Stane Granda. 2006

Vloga glasbe, zlasti petja, v rasti slovenske narodne zavesti (do leta 1848) = The role of music, above all singing in growth of Slovenian national consciousness (until 1848), Stane Granda. 2006