Osnovni podatki
13. november 2018 ob 11:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16, Ljubljana

Organizator
Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Projekt RESTAURA
Mestna občina Nova Gorica
Opis

V Sloveniji je javno-zasebno partnerstvo (JZP) na področju kulturne dediščine še močno nerazvito. S to tematiko se trenutno ukvarja evropski projekt RESTAURA, ki skuša omenjeni poslovni model približati slovenski javnosti. V projektu RESTAURA sodeluje Mestna občina Nova Gorica kot lastnica gradu Rihemberk.

Na tokratni okrogli mizi, ki bo v organizacijskem oziru potekala pod okriljem projekta RESTAURA, bodo gostje razgirnili problematiko revitalizacije gradu Rihemberk na Goriškem.

Kakšne so možnosti za uspešno obnovo Rihemberka preko JZP? Kako na to gleda stroka? Kakšni so siceršnji načrti za revitalizacijo in promocijo Rihemberka? O tem bodo spregovorili Nataša Kolenc z Mestne občine Nova Gorica, Ernesta Drole z novogoriške enote ZVKDS in Metka Špacapan iz podjetja ARCTUR d.o.o. Okroglo mizo bo odprl ekonomist in strokovnjak za JZP Domagoj Dodig iz hrvaške Agencije za investicije in konkurenčnost, ki bo praktične aspekte JZP predstavil na primeru uspešnega projekta obnove mestne hiše v Varaždinu, izvedenega v obliki JZP.

Okrogla miza bo potekala v torek, 13. novembra 2018, ob 11h, v dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani.

Vljudno vabljeni!

Pot miru

22. 4. 2020 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

Španska gripa v reviji Acta Histriae

12. 5. 2020 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

Še malo o epidemijah iz zornega kota zgodovine

Tema epidemij v preteklosti je trenutno zelo privlačna tema.

28. 4. 2020 – Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>