Skip to main content
Dr. Marjeta Šašel Kos


marjeta.sasel-kos@zrc-sazu.si/Upokojena sodelavka/

Izobrazba:

 • magisterij na oddelku za arheologijo 1980, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 
 • doktorat na oddelku za klasično filologijo 1989, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Naziv:

znanstvena svetnica

Področje preučevanja:

 • antični literarni viri za vzhodnoalpski prostor in zahodni Balkan
 • rimski napisi Slovenije

Raziskovalni program

 • Rimski napisi Slovenije
 • Antični literarni viri: Strabon in zahodni Balkan
 • Rimska zgodovina Slovenije

Nagrade in priznanja:

Uredništvo:

 • članica uredniškega odbora revije za klasično filologijo Keria
 • članica uredniškega odbora revije Aquileia Nostra
 • članica uredniškega odbora Arheološkega vestnika (2003−2022)

Mednarodno sodelovanje:

Monografije:

 • V srcu rimskega imperija. Zgodovina slovenskega prostora v antiki do vlade Maksimina Tračana (Zbirka Zgodovinskega časopisa 51), Ljubljana 2020.
 • Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone, Ljubljana 2015.
 • Rimsko osvajanje zahodnega Balkana. Ilirik v Apijanovi Ilirski zgodovini (Zbirka Zgodovinskega časopisa 41), Ljubljana 2010.
 • Appian and Illyricum, Situla 43, Ljubljana 2005.
 • Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic, Situla 38, Ljubljana 1999.
 • The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia / Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije, Situla 35, Ljubljana, 1997.
 • Zgodovinska podoba prostora med Akvilejo, Jadranom in Sirmijem pri Kasiju Dionu in Herodijanu. A Historical Outline of the Region between Aquileia, the Adriatic, and Sirmium in Cassius Dio and Herodian, Ljubljana 1986.
 • Lukijan, Filozofi na dražbi (Knjižnica Kondor 226), Ljubljana 1985 (prevod in spremna študija).
 • Inscriptiones Latinae in Graecia repertae. Additamenta ad CIL III (Epigrafia e antichità 5), Bologna 1979.

Izbrani članki (pdf):

2020

 • TURK, Matija, VELUŠČEK, Anton, PAVLIN, Primož, TECCO HVALA, Sneža, GRAHEK, Lucija, HORVAT, Jana, ŠAŠEL KOS, Marjeta, MODRIJAN, Zvezdana, PLETERSKI, Andrej. The history of Slovenia : archaeological evidence from prehistory to the Slavs. − V: PERKO, Drago, CIGLIČ, Rok, ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, cop. 2020, 27−141. (DOI: 10.1007/978-3-030-14066-3_8)
 • ŠAŠEL KOS, Marjeta. Quand lʼarchéologie crée lʼhistoire. − V: et al. Un pays au carrefour : histoire de la Slovénie. Berlin [etc.]: P. Lang, 2020,15−35.
 • ŠAŠEL KOS, Marjeta. LʼEmpire romain : conquête et pax romana. − V: et al. Un pays au carrefour : histoire de la Slovénie. Berlin [etc.]: P. Lang, 2020, 36−57.

2019

2018

2017−2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Peoples on the northern fringes of the Greek world: Illyria as seen by Strabo, L’Illyrie Méridionale et l’Épire Dans l’Antiquité 5, 2011; 617–629.
 • The Roman conquest of Dalmatia and Pannonia under Augustus - some of the latest research results. V: MOOSBAUER, Günther (ur.), WIEGELS, Rainer (ur.). Fines imperii-imperium sine fine? : römische Okkupations- und Grenzpolitik im frühen Principat : Beiträge zum Kongress "Fines imperii-imperium sine fine?" Osnabrück vom 14. bis 18. september 2009, (Osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-Rezeption, Bd. 14)., 2011, 07-117

2010

2009

2008

2007

2006

2004 in 2003

 • Mythological stories concerning Illyria and its name. – V:Cabanes, Pierre (ur.), Lamboley, Jean-Luc (ur.). L'Illyrie méridionale et l'Épire dans l'Antiquité - IV : actes du IVe colloque international de Grenoble (10-12 octobre 2002), 2004, 493-504.
 • Emona was in Italy, not in Pannonia. – V: Šašel Kos, Marjeta (ur.), Scherrer, Peter (ur.), Kuntić-Makvić, Bruna (ur.), Borhy, László (ur.). The autonomous towns of Noricum and Pannonia, Pannonia, Situla 41, 2003, 11–19.

2002

2001

 • Belin, Studia Mythologica Slavica 4, 2001, 9–16.
 • The Roman inscriptions of Celeia commemorating emperors. V: ANGELI BERTINELLI, Maria Gabriella (ur.), DONATI, Angela (ur.). Varia epigraphica : atti del colloquio internazionale di epigrafia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000, (Epigrafia e antichità, 17), 2001, 383–402.

1999−1995

1994−1990

1978

A Latin Epitaph of a Roman Legionary from Corinth. The Journal of Roman Studies 78, 1978, 21–25.

***

Marjeta Šašel Kos na Academia.edu

PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Na stiku med Alpami in Mediteranom – kontinuiteta in prelomnice (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
AELAW − Antični evropski jeziki in pisave (14. april 2015 - 12. april 2019)
Stik civilizacij (01. julij 2014 - 30. junij 2017)
EAGLE (Elektronski arhiv grških in latinskih napisov) (01. april 2013 - 30. marec 2016)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (raziskovalni program • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Vloga Navporta v procesih romanizacije vzhodnoalpskega prostora (aplikativni projekt • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (01. januar 2004 - 03. december 2008)