Skip to main content
Martin Grum

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki+386 1 47 06 295

martin.grum@zrc-sazu.si* bibliografija (bibliografije raziskovalcev v informacijskem sistemu SICRIS, osebne bibliografije pesnikov, pisateljev, raziskovalcev …, strokovne bibliografije, bibliografska pomagala)

* biografika in leksikografija

* arhivski biografski viri, dokumentalistka (arhiv Slovenskega biografskega leksikona)

* Slovenska bio-bibliografska podatkovna zbirka in Slovensko biografsko stičišče

GRUM, Martin. Slovenski biografski leksikon: od Zadružne gospodarske banke do Slovenskei akademije znanosti in umetnosti. V: FABJANČIČ, Marija (ur.), MERHAR, Dušan (ur.), SAMEC, Drago (ur.), KOMAN, Dušan (ur.). Sedemdeset let Biblioteke Slovenske akademije znanosti in umetnosti, (Biblioteka, 13). Ljubljana: SAZU, 2008, str. 271-280. [COBISS.SI-ID 28529453]

GRUM, Martin. Modrov zbornik : 23. prevajalski zbornik : bio-bibliografije članov DSKP : izbrani biografski podatki in izbirne bibliografije prevodov, (Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 23). Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1998. 238 str. ISBN 961-90386-3-0. [COBISS.SI-ID 79941632]

GRUM, Martin (ur.). Slovenski prevajalski leksikon 1550–1945. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev: Inštitut za kulturno zgodovino ZRC SAZU, 2007-. Zv. <1>. ISBN 978-961-6515-04-7. [COBISS.SI-ID 236920320]

GRUM, Martin. Prevodi v Slovenski bibliografiji : I. del, Knjige: (1550-1900). V: Simoničev zbornik : gradivo s simpozija v Ivanjkovcih, (Zora, 10). Maribor: Slavistično društvo, 1999, str. 95-101. [COBISS.SI-ID 9038856]

* 1982 
A diploma za prof. zgodovine na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

1982-1983 
zaposlen na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

* 1983
A diploma za prof. slovenskega jezika s književnostjo na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

1984-1993 
zaposlen na Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani

* 1994-2000 
zaposlen na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, sekcija za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo

* 2000-2005 
zaposlen na Inštitutu za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU

* 2004
samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki

2005 
zaposlen na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

Raziskovalna področja
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100

Ključne besede
dokumentalistika
bibliotekarstvo
arhivistika

Prenesi