Skip to main content
Dr. Mateja Ratej

znanstvena sodelavkamateja.ratej@zrc-sazu.siV okviru koncepta historične antropologije se posveča proučevanju mentalitet v času med svetovnima vojnama, ki spričo dveh korenitih družbenih zlomov prepričljivo razgalja družbeno tkivo. Hkrati s tem v mikro- in kulturnozgodovinskih študijah raziskuje biografije preteklih bolj ali manj anonimnih posameznikov, ki so v zgodovinskih obravnavah praviloma slikani kot nerazpoznavna gmota podrejenih, a vendar je šele skozi njihova življenja mogoče uzreti dovolj prepričljiv približek dobe. S proučevanjem kazenskih spisov, ki omogočajo zelo podrobno obravnavo na videz nepomembnih dogodkov, skuša skozi anomalije konkretnih posameznikov razbirati spremenjene družbene, socialne, politične idr. hierarhije, s tem pa tudi obrise predstavnih svetov in prevladujočih miselnih sistemov.

Je urednica Biografskih študij (zbirka Življenja in dela), ki jih izdaja Inštitut za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, in področna urednica pri Novem Slovenskem biografskem leksikonu. Je namestnica predstojnika IKZ ZRC SAZU in članica Založniškega sveta Založbe ZRC ter članica Komisije ZRC SAZU za etiko, integriteto in enake možnosti v raziskovanju.

Rožengrunt: žensko nasilje v štajerskih kočarskih družinah med svetovnima vojnama. Ljubljana: Beletrina, 2023. (znanstvena monografija)

Osebnosti druge svetovne vojne. Življenja in dela XXX. Biografske študije 22. Ljubljana: Založba ZRC, 2023. (urednica)

Triumfator: Anton Korošec v prvi Jugoslaviji. Ljubljana: Beletrina, 2022. (znanstvena monografija)

Slovenski biografski almanah XIX. stoletja. Življenja in dela XXVIII. Biografske študije 20. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. (urednica)

Svastika na pokopališkem zidu: poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Beletrina, 2021. (znanstvena monografija)

Etnološke, antropološke in folkloristične raziskave vsakdanjika (raziskovalni program • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (raziskovalni program • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Slovensko-srbski politični odnosi v letih 1918-1941 (podoktorski raziskovalni projekt • 01. september 2005 - 31. avgust 2007)
Raziskovalna področja
Teorija zgodovine H200
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
Zgodovina misli H130
Politična zgodovina H271
Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280