Skip to main content
Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Inštitut se ukvarja z raziskovanjem slovenske zgodovine od njenih začetkov do konca prve svetovne vojne. Nadaljuje z raziskovalnim delom zastavljenega programa Slovenske akademije znanosti in umetnosti: (a) objava virov za slovensko zgodovino, (b) topografija in kolonizacija slovenskega ozemlja, (c) gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, (d) problemi slovenske zgodovine 19. in prvih desetletij 20. stoletja.

Preberi več
KNJIŽNICA

Izposoja gradiv iz inštitutske knjižnice je mogoča po vnaprejšnjem dog­ov­oru preko elektronske pošte.

E-pošta: barbara.svetina@zrc-sazu.si
miha.serucnik@zrc-sazu.si