• Razstava o kmečkem uporništvu in gibanjih v Avstro-Ogrski in njenih državah naslednicah
  • O mestnih požarih in načrtih za preselitev mest
  • Cesar Ferdinand II izda patent namenjen protestantskemu plemstvu notranjeavstrijskih dežel
  • Ogrska, nemška in češka kraljica ter cesarica
Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Inštitut se ukvarja z raziskovanjem slovenske zgodovine od njenih začetkov do konca prve svetovne vojne. Nadaljuje z raziskovalnim delom zastavljenega programa Slovenske akademije znanosti in umetnosti: (a) objava virov za slovensko zgodovino, (b) topografija in kolonizacija slovenskega ozemlja, (c) gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, (d) problemi slovenske zgodovine 19. in prvih desetletij 20. stoletja.

Preberi več
KNJIŽNICA

Izposoja gradiv iz inštitutske knjižnice je mogoča po vnaprejšnjem dog­ov­oru preko elektronske pošte.

E-pošta: barbara.svetina@zrc-sazu.si
miha.serucnik@zrc-sazu.si