Title:
Između Kraljevstva i Carstva. Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content
Janez Weiss  
In conterminiis. Razvoj pogranične zemlje Metlike i odnosi s
hrvatsko‑slavonskim prostorom s naglaskom na prisutnosti i posjedima
obitelji Erdődy i Frankapan
13
Hrvoje Kekez  
Na granici Kraljevstva i Carstva. Povijesne mijene na širem prostoru
Žumberačko-samoborskog gorja od 12. do početka 16. stoljeća
83
Andrej Nared  
Pravno-upravni položaj metličke grofovije od sredine 14. do kraja 16. stoljeća 111
Dušan Kos  
Zemljišna vlastelinstva i prekogranične migracije u Beloj krajini u svjetlu
srednjovjekovnih i ranovjekovnih urbara
127
Miha Preinfalk  
Auersperzi u Beloj krajini i njihovi kontakti s Hrvatskom u srednjem vijeku 141
Boris Golec  
Jesu li Belokranjci svojedobno bili Hrvati? Nedovršena kroatizacija Bele krajine
u ranom novom vijeku – od Metličana i kranjskih Hrvata do Belokranjaca
153
SKRAĆENICE I KRATICE 208
IZVORI I LITERATURA 209

 

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Občina Črnomelj

ISBN

978-961-254-461-4

Specifications

paperback • 19 × 27 cm • 225 pages

Price

no longer available

E-publications