Naslov:
Između Kraljevstva i Carstva. Studija prekograničnih kulturnopovijesnih veza
Uredili:
Drugi avtorji:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga vsebuje šest študij, ki so nastale v okviru projekta EU pristopne pomoči z naslovom Prebujena kulturna dediščina. Študije so posvečene srednjeveški in zgodnje-novoveški zgodovini Bele krajine in dela hrvaškega Pokolpja, ki ju je v preteklosti v mnogočem družila skupna usoda.

Kljub dejstvu, da je Bela krajina spadala v Sveto rimsko cesarstvo, njena hrvaška soseščina pa je bila del Ogrskega kraljestva, so pomembnejše plemiške rodbine, ki se jim je uspelo uveljaviti v tem prostoru, imele posesti na obeh straneh meje. V 17. in 18. stoletju so se zaradi intenzivnih kulturnih stikov s sosednim prostorom tudi Belokranjci prištevali k Hrvatom.

Kazalo vsebine
Janez Weiss  
In conterminiis. Razvoj pogranične zemlje Metlike i odnosi s
hrvatsko‑slavonskim prostorom s naglaskom na prisutnosti i posjedima
obitelji Erdődy i Frankapan
13
Hrvoje Kekez  
Na granici Kraljevstva i Carstva. Povijesne mijene na širem prostoru
Žumberačko-samoborskog gorja od 12. do početka 16. stoljeća
83
Andrej Nared  
Pravno-upravni položaj metličke grofovije od sredine 14. do kraja 16. stoljeća 111
Dušan Kos  
Zemljišna vlastelinstva i prekogranične migracije u Beloj krajini u svjetlu
srednjovjekovnih i ranovjekovnih urbara
127
Miha Preinfalk  
Auersperzi u Beloj krajini i njihovi kontakti s Hrvatskom u srednjem vijeku 141
Boris Golec  
Jesu li Belokranjci svojedobno bili Hrvati? Nedovršena kroatizacija Bele krajine
u ranom novom vijeku – od Metličana i kranjskih Hrvata do Belokranjaca
153
SKRAĆENICE I KRATICE 208
IZVORI I LITERATURA 209

 

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Občina Črnomelj

ISBN

978-961-254-461-4

Specifikacija

mehka vezava • 19 × 27 cm • 225 strani

Cena

ni več na zalogi