Barbara Šterbenc Svetina, MA
  • technical editor of Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino review


+386(0)14706200

+386(0)14257801

barbara.svetina@zrc-sazu.siAreas of research

Social life in Ljubljana in the first half of the 20th century

Pot spominov in tovarištva v Ljubljani med osamosvajanjem Slovenije, Barbara Šterbenc Svetina. 2002

Svatbene šege in navade na Skomarju, Jerneja Bonča, Barbara Šterbenc Svetina

Maškarade v ljubljanskem Grand hotelu Union (1906-1935), Barbara Šterbenc Svetina

Aktualnost Alamuta ali zgodba za vse čase, Boža Grafenauer Bratož, Špela Ledinek Lozej, Barbara Šterbenc Svetina

Jože Hudales, Od zibeli do groba, Barbara Šterbenc Svetina. 1997

Ljubljanski mestni park Tivoli v 20. stoletju : preživljanje prostega časa in družabno življenje v parku do druge svetovne vojne : magistrsko delo, Barbara Šterbenc Svetina. 2007. Ljubljana: [B. Šterbenc Svetina]

Orožništvo na Kranjskem : 1850-1918, Pavle Čelik. 2005. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije

Kronika, . 953-. Ljubljana: Zgodovinsko društvo za Slovenijo

Kako je Tutaj podaril potepuhu pernico, Daniel Hevier. 2000

Kako je Tutaj uspaval snežaka, Daniel Hevier. 2001

Kako je Tutaj strašil vrabce v maku, Daniel Hevier. 2001

First World War: a historical memory and an admonishment ( raziskovalni • 01. january 2013 - 31. december 2014)
Basic research of Slovene cultural past 2015-2020 ( research programme • 01. january 2015 - 31. december 2021)