Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna sodelavka+386(0)14706200

+386(0)14257801

barbara.svetina@zrc-sazu.si
Naravna in kulturna dediščina (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)

Izobrazba

  • 1999 (dodiplomska: Grand hotel Union v Ljubljani: razvoj hotela in družabno življenje v njem), Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, univ. dipl. etnol. in kult. antropol. in prof. zgod.
  • 2007 (magisterij: Ljubljanski mestni park Tivoli v 20. stoletju: preživljanje prostega časa in družabno življenje v parku do druge svetovne vojne), Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, magistra znanosti s področja etnoloških znanosti

Zaposlitve

  • 2000 Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

Funkcije