research fellow

Phone:
+386(0)53357324
Fax:
+386(0)53357320
E-mail:
Research interests

Neva Makuc studies late medieval and early modern Friulian historiography. Her research focuses on the relevance of Friulian writers in relation to Slovenian history, more specifically on the relation of Friulian historians to Slovenian population and Slovenian territory.

Selected publications

Dante Alighieri in slovensko ozemlje, Neva Makuc. 2004

Sulle concezioni ethniche e sociali dello storiografo cividalese Nicolò Canussio, Neva Makuc. 2006

De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia, Neva Makuc. 2006

L'opera storiografica Commentariorum Aquileiensium libri octo di Giovanni Candido (ca. 1450-1528), Neva Makuc. 2006

Gian Giacomo D'Ischia : identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov, Neva Makuc

Gian Giacomo D'Ischia: identità e concezioni etniche di un nobile goriziano del '600, Neva Makuc. 2008

Historiografsko delo Commentariorum Aquileiensivm libri octo Giovannija Candida (ok. 1450-1528) in slovenska zgodovina, Neva Makuc. 2008

Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine, Neva Makuc. 2009

Izvor Slovanov v Imaginariju furlanskega višjega sloja, Neva Makuc. 2010

Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse, Neva Makuc. 2010

V senci "pristne" furlanske historiografije : historiografski prispevki iz obdobja humanizma in renesanse v katapanih, družinskih knjigah, notarskih protokolih in še kje = Nell'ombra della storiografia friulana : contributi storiografici dell'epoca umanistica e rinascimentale in catapani, libri di famiglia, protocolli notarili e altrove, Neva Makuc

Slovanski vojaki, tihotapci, žene in še kaj v obdobju novega veka v luči furlanske historiografije, Neva Makuc. 2011

O nekaterih vidikih odnosa furlanskih novoveških historiografov do etničnih, jezikovnih, verskih in socialnih skupin, Neva Makuc. 2007

Goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej in zgodovinar Franc Kos v pismih iz Kosove zapuščine, Neva Makuc. 2004

Srednjeveški, zlasti historiografski, viri za furlansko zgodovino, Neva Makuc. 2005

All publications (COBISS) >>
Selected projects