Neva Makuc, PhD
  • Research Associate
  • Correspondent member of the institute Istituto Pio Paschini (Udine, Italy),
  • Correspondent member of the association Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei (Gorizia, Italy)
  • Editorial board of the scientific review Goriški letnik


+386(0)53357324

neva.makuc@zrc-sazu.siN. Makuc studies the history of the early modern period with special emphasis on the collective identities, the historiography and the cultural history in general. She is particularly interested in the problematics concerned with the Slovenian-Italian border area in the historical perspective. She complements her basic research with applied research work performed in the area of conservation and valorisation of Central European cultural heritage, which enables the transfer of science into regional and local communities.

Ervin Dolenc Award, granted by the Historical Association of Slovenia, for her scientific book debut on the historiography and mentality in the early modern-period Friuli and County of Gorizia, titled Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški (Ljubljana: Založba ZRC, Milko Kos Historical Institute, 2011) (2012).
SLORI Award, granted by the Slovenian Research Institute - SLORI (Trieste, Italy), for the PhD dissertation on Friulian historiography and Slovenian history, Furlanska historiografija in slovenska zgodovina (2012).

Dante Alighieri in slovensko ozemlje, Neva Makuc. 2004

Sulle concezioni ethniche e sociali dello storiografo cividalese Nicolò Canussio, Neva Makuc. 2006

De restitutione patriae čedajskega zgodovinopisca Nicola Canussia, Neva Makuc. 2006

L'opera storiografica Commentariorum Aquileiensium libri octo di Giovanni Candido (ca. 1450-1528), Neva Makuc. 2006

Gian Giacomo D'Ischia : identitete in etnične koncepcije v luči njegovih zgodovinopisnih spisov, Neva Makuc

Gian Giacomo D'Ischia: identità e concezioni etniche di un nobile goriziano del '600, Neva Makuc. 2008

Historiografsko delo Commentariorum Aquileiensivm libri octo Giovannija Candida (ok. 1450-1528) in slovenska zgodovina, Neva Makuc. 2008

Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine, Neva Makuc. 2009

Izvor Slovanov v Imaginariju furlanskega višjega sloja, Neva Makuc. 2010

Furlanska historiografija v obdobju humanizma in renesanse, Neva Makuc. 2010

V senci "pristne" furlanske historiografije : historiografski prispevki iz obdobja humanizma in renesanse v katapanih, družinskih knjigah, notarskih protokolih in še kje = Nell'ombra della storiografia friulana : contributi storiografici dell'epoca umanistica e rinascimentale in catapani, libri di famiglia, protocolli notarili e altrove, Neva Makuc

Slovanski vojaki, tihotapci, žene in še kaj v obdobju novega veka v luči furlanske historiografije, Neva Makuc. 2011

O nekaterih vidikih odnosa furlanskih novoveških historiografov do etničnih, jezikovnih, verskih in socialnih skupin, Neva Makuc. 2007

Goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej in zgodovinar Franc Kos v pismih iz Kosove zapuščine, Neva Makuc. 2004

Srednjeveški, zlasti historiografski, viri za furlansko zgodovino, Neva Makuc. 2005

EDUCATION:

  • BA in Italian Language and Literature and BA in History after completing her two-discipline studies at the Department of History and the Department of Romance Languages and Literatures, Faculty of Arts, Ljubljana, 2004;
  • PhD in Historical Sciences, Department of History, Faculty of Arts, Ljubljana, 2011.

STUDY COURSES ABROAD:

  • two training courses in archival sciences, Istituto di storia sociale e religiosa (Gorizia, Italy; 3 March‒3 April 2009; 26 January‒9 March 2010).

EMPLOYMENT:

  • since 2004: Milko Kos Historical Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU).

 

Research areas
Modern history (up to circa 1800) H230

Keywords
early modern history