• znanstvena sodelavka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici
  • dopisna članica inštituta Istituto Pio Paschini (Videm, Italija)
  • dopisna članica združenja Incontri culturali Mitteleuropei (Gorica, Italija)
  • članica uredniški odbor znanstvene revije Goriški letnik
  • redna članica inštituta Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei
Telefon:
+386(0)53357324
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Posveča se raziskovanju novoveške zgodovine s posebno pozornostjo do kolektivnih identitet, historiografije in kulturne zgodovine novega veka nasploh. Posebno pozornost posveča problematikam slovensko-italijanskega obmejnega prostora v historični perspektivi. Temeljno raziskovalno delo dopolnjuje z raziskovalnim in aplikativnim delom na področju varovanja in valorizacije srednjeevropske kulturne dediščine, kar omogoča prenos znanosti v regijske in lokalne skupnosti.

Izbrane publikacije

A furor de populo : upor v Furlaniji leta 1511 v luči sočasne historiografije, Neva Makuc. 2017.

Dante Alighieri e il suo supposto viaggio nel Friuli e nell´alta Valle dell´Isonzo, Neva Makuc. 2015.

Thetris Transnational Church Route: valorisation of sacral cultural heritage for fostering development of rural areas, Neva Makuc. 2015.

Brda in Brici v habsburško-beneških vojnah, Neva Makuc. 2016.

Early modern provincial identity in the border area between the Venetian Republic and the hereditary lands of the Austrian branch of the House of Habsburg, Neva Makuc. 2015.

Noble violence and banditry along the border between the Venetian Republic and the Austrian Habsburgs, Neva Makuc. 2015.

Italijanski patriotizem in deželna zavest: odnos novoveške italijanske intelektualne elite do ljudstev brez neposredne rimske tradicije, Neva Makuc. 2015.

Gli Sloveni nelle fonti storiografiche Friulane del settecento, Neva Makuc. 2014.

Contributo sulla conoscenza degli Slavi da parte degli storici friulani moderni, Neva Makuc. 2013.

Testimonianze sugli Sloveni in Marc'Antonio Nicoletti, Neva Makuc. 2011.

Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški, Neva Makuc. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Slovanski vojaki, tihotapci, žene in še kaj v obdobju novega veka v luči furlanske historiografije, Neva Makuc. 2011.

V senci "pristne" furlanske historiografije : historiografski prispevki iz obdobja humanizma in renesanse v katapanih, družinskih knjigah, notarskih protokolih in še kje, Neva Makuc. 2010.

Furlanska historiografija in nekatere etnične, jezikovne, verske in socialne skupine, Neva Makuc. 2009.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

RESTAURA (INTERREG • 1. julij 201631. maj 2019)

THETRIS – Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne skupnosti (mednarodni projekt • 1. julij 201231. december 2014)

Vodilni humanisti slovenskega prostora med 16. in sredo 19. stoletja ter njihovo socialno in kulturno okolje (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

Uporniške preživetvene strategije na Slovenskem (16.–19. stoletje) (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2014)

ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom (mednarodni projekt • 1. oktober 201231. marec 2015)

Življenjepis

IZOBRAZBA:

  • 2004 (dodiplomska) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Univ. dipl. italijanistka in zgodovinarka
  • 2011 (doktorat) Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Doktorica zgodovinskih znanosti

IZPOPOLNJEVANJA V TUJINI:

  • dve izpopolnjevanji iz arhivistike: Istituto di storia sociale e religiosa (Gorica, Italija; 3. 3. ‒ 3. 4. 2009; 26. 1. ‒ 9. 3. 2010).

ZAPOSLITVE:

Od 2004 dalje Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Ključne besede

novi vek • kulturna zgodovina • družbena zgodovina • kolektivne identitete • kulturna dediščina 

Priznanja in nagrade

Nagrada SLORI, ki jo podeljuje Slovenski raziskovalni inštitut (Trst, Italija), za doktorsko disertacijo Furlanska historiografija in slovenska zgodovina (2012). • Nagrada Ervina Dolenca, ki jo podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije, za znanstveni prvenec Historiografija in mentaliteta v novoveški Furlaniji in Goriški (Ljubljana: Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2011) (2012).