Skip to main content

O raziskovalni postaji

Leta 1987 je bila v Novi Gorici ustanovljena raziskovalna enota Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU, v okviru katere je deloval zgodovinar dr. Branko Marušič. Leta 2004 se je raziskovalna enota razširila v Raziskovalno postajo ZRC SAZU, ki jo danes vodi dr. Jasna Fakin Bajec.

Sodelavci Postaje delujemo znotraj posameznih inštitutov ZRC SAZU z nalogami, ki so vezane na celotni slovenski narodnostni prostor in širše, druži  nas skupni raziskovalni projekt Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa.

Raziskovalna postaja je na Goriškem edina znanstvenoraziskovalna ustanova. Njen cilj je poglobljeno raziskovanje zgodovine, jezika, etnologije, bibliografije in umetnostne zgodovine prostora, ki vključuje tudi Slovence v Goriški in Videmski pokrajini.

Sodelavci Raziskovalne postaje ZRC SAZU smo izdali več monografij o primorskem prostoru, saj  se zavedamo, da moramo raziskovalci humanističnih in družboslovnih ved še posebej razumeti zgodovino življenja, način razmišljanja, izkušnje, potrebe, želje in pričakovanja lokalnega prebivalstva.

Naša osnovna usmeritev so temeljne znanstvene raziskave o življenju v primorskem prostoru v preteklosti in sodobnosti. Zavedamo pa se, da je naše znanje  lahko osnova za oblikovanje razvojnih strategij na področju gospodarstva, trajnostnega razvoja in krepitve regionalne in lokalne identitete. Zato naše delo usmerjamo tudi v aplikativne projekte in sodelovanje z različnimi ustanovami na tem območju.

 

Sodelavke Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici s svojimi raziskovalnimi projekti, ki so povezani z okoljem in potrebami skupnosti, hkrati pa splošno relevantni in vpeti v sodobne tokove evropske znanosti, na najboljši način ostajajo zveste viziji, na kateri počivajo temelji Nove Gorice – viziji skupnosti, modernosti, solidarnosti in zagledanosti v prihodnost. Njihovo delovanje prav tako pomembno zaznamuje "pogled čez meje", – ki pa ne odseva voščljivosti, želje po razlikovanju od sosedov in tekmovalnosti, temveč zavedanje o potrebi sodelovanja, povezovanja, spoznavanja in sobivanja. To vizijo so zelo uspešno vgradile tudi v svoje delovno mikro-okolje: v raziskovalnem delu gledajo čez disciplinarne in inštitutske meje, povezujejo svoje raziskovalne interese in jih skupaj realizirajo v nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektih, v katerih z velikim uspehom sodelujejo. Zaupanje v lastne zmožnosti, solidarnost in preseganje meja, brez katerih ne bi bilo ne Nove Gorice ne Raziskovalne postaje, odpirajo prostor za vero v prihodnost, ki je v današnjem času potrebna bolj kot kadar koli prej.

(iz uvodnika doc. dr. Tanje Petrović Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2016, št. 13).