Skip to main content

AlpTextyles - Skupne rešitve za relokalizacijo trajnostnih, krožnih vrednostnih verig alpskega tekstila, dovzetne za dediščino in potrošnike

Opis

Tekstilne vrednostne verige potrebujejo nujno spremembo, saj so eden najbolj onesnažujočih sektorjev z ogromnim potencialom za zmanjšanje CO2. Alpe imajo bogato tekstilno dediščino s posebno estetiko in znanjem, ki temelji na vrednotah krožnosti in občutljivosti na lokalne vire (npr. volna, lan, rastline za barvanje). Projekt AlpTextyles je inovativen, saj na področje teritorialnega sodelovanja v Alpah:

 • prinaša relevantno, a doslej zapostavljeno razpravo o tekstilnih vrednotnih verigah;
 • ustvarja vpogled v željo potrošnikov, da se oblečejo bolj CO2 nevtralno in zaznano podobo/pripravljenost plačati za izdelke iz Alp;
 • gradi argumente za čezmejno sodelovanje, ki ga običajno ovirajo politike, ki spodbujajo 100-odstotne lokalne/nacionalne vrednostne verige;
 • združuje kulturno in poslovno strokovno znanje ter ustvarja kontraintuitivna medsektorska priporočila za kmetijsko, industrijsko in kulturno politiko.

Partnerji v projektu AlpTextyles bomo razvili skupne rešitve, ki bodo pospešile umeščanje trajnostnih, krožnih vrednostnih verig alpskega tekstila, ki so občutljive na naravne in kulturne vire, in bodo zajele željo potrošnikov po postogljičnem življenjskem slogu ter tako izboljšale čezmejno sodelovanje. Rešitve, ki bodo pripomogle k tem ciljem bodo:

 1. Usmeritveni vodniki, ki bodo podjetjem pomagali pri inovacijah na dediščinsko občutljiv in krožen način
 2. Kompleti orodij za pomoč kulturnim institucijam pri varovanju tekstilne dediščine
 3. Dokument za odločevalce, ki bo obravnaval strategijo EU za trajnostni tekstil in prihodnje usmeritve za geografske označbe za izdelke dediščine, akcijske načrte EUSALP in politike regionalnih oblasti;
 4. Odprt spletni tečaj (MOOC) za ozaveščanje in krepitev zmogljivosti o alpski tekstilni dediščini in njeni krožni prihodnosti.

Faze projekta

 1. Mapiranje tekstilne dediščine in krožnosti v tekstilnih alpskih vrednostnih verigah za pripravo pilotnih akcij in rešitev
 2. Sodelovanje z deležniki v tekstilni industriji za testiranje in evalvacijo rešitev, ki temeljijo na konceptu krožnosti in ohranjanja dediščine
 3. Prenos krožnih in na dediščino občutljivih rešitev v tekstilni ekosistem

Raziskovalni projekt

Ključne besede
naravna in kulturna dediščina
dediščina
lokalna ekonomija
regionalni razvoj