Telefon:
+386(5)33 573 26
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Petra Kolenc, dr. znanosti, univerzitetna diplomirana bibliotekarka, zaposlena na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU, deluje v okviru Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici. Svoje delo posveča raziskovanju okoljske zgodovine, posebej odnosu človek - gozd na primeru Trnovskega gozda ter razvoju bibliotekarstva in zasebnih knjižnic, vezanih na prostor zgodovinske Goriške. Vodi knjižnico Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, kjer je hranjena tudi zapuščina (arhiv in knjižnica) goriškega politika, pravnika, alpinista in publicista dr. Henrika Tume.

Izbrane publikacije

Pregled povojnega razvoja turistične infrastrukture na Lokvah. Petra Kolenc. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2019, št. 11, str. 6–10.

Trnovski gozd v gospodarsko-političnih in kulturno-socialnih dinamikah treh stoletij (od 18. do 20. stoletja) : med mikrozgodovinsko obravnavo in pisanjem lokalne zgodovine : doktorska disertacija. Petra Kolenc. Koper : Univerza na Primorskem, 2019.

Zeleno je dobro : načrtovanje urbanih zelenih površin z ljudmi, ne za ljudi. Martin Pogačar, Jasna Fakina Bajec, Petra Kolenc ... et al. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019

Dela Ivana Cankarja (1876-1918) v knjižnici dr. Henrika Tume. Petra Kolenc. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2018, št. 15, str. 36–38.

Henrik Tuma in Ivan Cankar. Petra Kolenc. Goriški letnik, 2018, str. 295–301.

Rešiti berača z belo krizantemo. Petra Kolenc. Razpotja : revija humanistov Goriške 2018, str. 4–6.

Trnovska planota : o gostinsko-turistični ponudbi na Trnovski planoti : Lokve, Lazna, Nemci in Trnovo (Rijavci, Voglarji). Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti. Lokovec : Kulturno turistično društvo, 2018, 358–362.

Pesem graditeljev Nove Gorice : ali kako je socialistični realizem dosegel Solkansko polje. Razpotja : revija humanistov Goriške 2017, str. 12–19.

Iz zgodovine turizma na območju zahodnega dela Trnovskega gozda do začetka 2. svetovne vojne. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2017, št. 14, str. 17–37.

"Od tistega dne paradižnikov ne jem več!" : vasi Trnovskega gozda v zaledju soške fronte z ozirom na zgodbe, ki so jih pripovedovali potomci protagonistov 1. svetovne vojne, Petra Kolenc. Annales, Series historia et sociologia, letn. 25, št. 4, str. 909–924.

"Človek naj ne izleti iz mesta, da se napije, nabaše in pokvari želodec, marveč da se izprehodi in rezvedri, da si ohrani veselje do življenja" : o zametkih gostinsko-turistične ponudbe v Trnovskem gozdu do let med obema vojnama. Petra Kolenc. Zgodovina za vse : vse za zgodovino,  str. 15–26 : Ilustr.

Knjižnica dr. Henrika Tume (1858-1935), ena najbolje ohranjenih meščanskih knjižnic na Goriškem = The library of dr. Henrik Tuma (1858-1935) as one of the best preserved private libraries in the Goriška region, Petra Kolenc. Knjižnica, okt. 2015, 59, št. 3, str. 63–89.

"V Reziji" na Trnovski planoti, Petra Kolenc. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2015, št. 12, str. 30–33.

Gozdar Jožef Koller (1798-1870) in njegove zasluge pri izgradnji ceste Solkan-Trnovo, Petra Kolenc. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2014, št. 11, str. 6–10.

O slovenskem baronu od Nemcev, Petra Kolenc. Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, Nova Gorica [i. e.] Lokve, 2014, str. 231–232.

Knjižnice : kratko navodilo o tem, kako pravilno urediti, upravljati in ohranjati knjižnice, predvsem župnijske, Štefan Kociančič (ur. Petra Kolenc). Ajdovščina; Nova Gorica, 2015.

Zbornik prispevkov posvečen Marku Vuku : v spomin Beatriče Žbona Trkman in Matjažu Breclju, ur. Petra Kolenc in Andrej Frletic. Nova Gorica, 2015.

Andrej baron Winkler : 1825-1916 : krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško-gradiškem deželnem zboru, poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske, ur. Andrej Ferletic in Petra Kolenc. Nova Gorica [i. e.] Lokve, 2014.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa (raziskovalni program • 1. junij 2017)

WALKofPEACE: Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom (tržni projekt • 1. november 201831. oktober 2021)

Raziskovalna področja

Socialna in ekonomska zgodovina H270