Čas kolere. Epidemije kolere na Kranjskem v 19. stoletju

Avtorica: Katarina Keber
Leto: 2007


Kolera je v 19. stoletju v Evropi veljala za najhujšo nalezljivo bolezen, saj se je v primerjavi z drugimi epidemičnimi boleznimi hitreje širila med prebivalstvom in povzročala nenadne in množične smrti. Zaradi podobnosti s predhodnico iz prejšnjih stoletij so kolero pogosto poimenovali za kugo 19. stoletja. Knjiga obravnava pet epidemij kolere, ki so osrednji slovenski prostor prizadele v letih 1836, 1849, 1855, 1866 in 1886. Vsebuje tudi poglavje o dogajanjih leta 1831, ko je bolezen prvič izbruhnila v Evropi, na Kranjskem pa so epidemijo aktivno pričakovali.

Znotraj posameznih poglavij, ki jih narekuje kronološka razvrstitev epidemij, so za monografijo značilni trije vsebinski sklopi. Pri vsaki epidemiji je namreč po eni strani prikazan njen potek, reakcije različnih stopenj oblasti v povezavi z zdravstvenimi oblastmi in zdravniki ter ranocelniki, po drugi strani pa demografske posledice v povezavi s socialno, poklicno in starostno strukturo umrlih in način zdravljenja bolnikov. Druga rdeča nit je v primerjavi med razmerami v mestnem okolju (primer Ljubljane) in na podeželju (vasi župnije Slavina na Notranjskem) ter umestitev dežele Kranjske v kontekst Habsburške monarhije. Tretji poudarek je na opazovanju stanja javnega zdravstvenega sistema, pri čemer epidemije kolere predstavljajo krizne razmere oziroma tiste časovne točke, ko se pokažejo resnične razmere na področju državne in deželne skrbi za javno zdravje kot tudi postopen razvoj zdravstvenih oblasti. Pomemben vsebinski dodatek je opazovanje higienizacije družbe na Kranjskem, saj je kolera v Evropi veljala za »velikega reformatorja« na področju higiene in je torej pomembno vplivala na zvišanje ravni splošnih higienskih razmer tudi na Slovenskem.

Monografija predstavlja po eni strani prvo sintezo epidemij kolere na Kranjskem v 19. stoletju, po drugi strani pa oriše splošne zdravstvene in higienske razmere oziroma do neke mere prikaže postopen razvoj javnega zdravstvenega sistema v omenjenem stoletju.

Za večjo preglednost in razumljivost vsebuje knjiga tudi reprodukcije, fotografije, tabele, grafe in zemljevid ter register krajevnih in osebnih imen.Kazalo vsebine

UVOD

O EPIDEMIJAH V ZGODOVINOPISJU

Zgodovina kolere

Problematika teorije nalezljivosti

Kolera v moderni medicini

'Pasja smrt'

KOLERA V PREDMARČNI DOBI

Nova bolezen zavzame Evropo

Habsburška monarhija

V PRIČAKOVANJU EPIDEMIJE NA KRANJSKEM IN V LJUBLJANI

Zdravstveni kordon na kranjsko-hrvaški meji

Javni zdravstveni sistem

Zdravstvene ustanove v predmarčni dobi

Zdravniki in zdravljenje kolere

Fran Viljem Lipič

PRVA EPIDEMIJA LETA 1836

Javna zdravstvena mreža v treh kranjskih okrožjih Ilirskega gubernija

Mesto Ljubljana

Socialna struktura umrlih meščanov

Hišne številke in posamezniki

DRUGA EPIDEMIJA LETA 1849

Mesto Ljubljana

Ukrepi oblasti

Javna zdravstvena mreža

VELIKA EPIDEMIJA KOLERE

Kolera v Habsburški monarhiji leta 1855

Kranjska

Geneza ukrepov deželnih oblasti

Problematika zdravniške oskrbe

Analiza zdravstvenega osebja v času epidemije

Zdravniki in ranocelniki na Kranjskem

Organizacija zdravniške mreže med epidemijo

Zdravljenje bolnikov

EPIDEMIJA IN LJUDJE

Socialne posledice epidemije

Primerjava socialne strukture obolelih v mestu in na podeželju

Mesto Ljubljana

Župnija Slavina na Notranjskem

Pomoč med epidemijo

Posledice epidemije

Vloga okrajnih in cerkvenih oblasti ter posameznikov

Te Deum Laudamus namesto zaključka

Epidemija in kolektivni spomin

ŠE DVE EPIDEMIJI

EPIDEMIJA LETA 1866

Kranjska

Ukrepi oblasti leta 1865

Ukrepi oblasti leta 1866

Razmere v Ljubljani

Javni zdravstveni sistem

EPIDEMIJA LETA 1886

Čas železnice, telegrafa in bakterij

Priprave na epidemijo

Romanja in sejmi

Železniška prometna žila

Zdravniki

Po najnovejših najdbah so mikrobi vzrok kolere

Zdravstvena zakonodaja

Devetdeseta leta 19. stoletja

VPLIV KOLERE NA HIGIENIZACIJO DRUŽBE

ZAKLJUČEK

ZAHVALA

DODATKI

VIRI IN LITERATURA

SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA

SEZNAM TABEL

SEZNAM GRAFIKONOV

NUMERIČNA PODLAGA ZA ZEMLJEVID

SUMMARY

REGISTER KRAJEVNIH IN OSEBNIH IMEN
Redna cena
24,00 €

Spletna cena
21,60 €


Ključne besede
19. st.
epidemije
epidemiologija
javno zdravstvo
kolera
Kranjska
Slovenija
zdravstvene razmere
zdravstvo
zgodovina
zgodovinski pregledi
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR