Naslov:
Dunaj in Slovenci. Posvetovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo – Izpostava Ljubljana, Slovenske izseljenske matice, Ljubljana, 18. in 19. junija 1992
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je zbornik referatov z interdiciplinarnega simpozija »Dunaj in Slovenci«, ki je bil v Ljubljani 18. in 19. junija 1992. Zbrane razprave pregledno predstavljajo vlogo in pomen Ljubljane in Dunaja od srednjega veka pa vse do polpretekle dobe, pri čemer gre bolj za osvetlitev tega, kaj je Dunaj dal Slovencem in kako so se v njem kot večstoletni prestolnici uveljavili, kakor pa narobe. V knjigi je sicer dan nekoliko večji poudarek zgodovinskemu vidiku, vendar pa tega dopolnjujejo pogledi s stališča umetnostne zgodovine, etnologije, muzikologije in literarne zgodovine. S prispevki so v knjigi predstavljeni J. Prunk, P. Simoniti, A. Ožinger, W. Lukan, O. Janša Zorn, V. Rajšp, P. Vodopivec, J. Stergar, P. Šega, E. Cevc, M. Pozzetto, D. Prelovšek, S. Fras, F. Pibernik, L. Detela, M. Merlak Detela, B. Loparnik in T. Svete.

Založnika

Zveza zgodovinskih društev Slovenije • Založba ZRC

ISBN

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 23,5 cm • 181 strani

Cena

razprodano