Naslov:
Historična topografija Kranjske (do 1500). Druga dopolnjena izdaja
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Dobra štiri leta po izidu prve izdaje Historične topografije Kranjske z veseljem predajamo v uporabo dopolnjeno izdajo. Druga izdaja obsega (brez registra na koncu) 1841 strani, kar je za okroglih 40 odstotkov več od predhodnice. Nova vsebina vključuje 445 novo identificiranih lokacij od sukpno 4040 in preko 9000 novih paleoniomov, njihovo število se približuje 34.500. Delo pred vami temelji na 89 evidentiranih zbirkah listin iz 62 različnih arhivov in več kot 300 kodeksih ter spisih iz slovenskih, avstrijskih, italijanskih, hrvaških, madžarskih, nemških in čeških arhivov ter knjižnic.

Dopolnjeni in elaborirani sta bili tudi v prvi izdaji zapostavljeni gesli Ljubljana in Škofja Loka. Odpravljene so bile vse ugotovljene napake in dodatno identificirane nekatere doslej še nerazrešene lokacije.

Pri novih geslih je bila upoštevana nekoliko nadgrajena metodologija. To se odraža v občutno bogatejšem kontekstu – širšem citatu iz originalnega vira, v katerem se pojavlja paleonim. Kjer je le možno, je ta po novem obsežnejši in prinaša celostnejše informacije o nepremicninah, osebah in dogodkih, povezanih z zadevno lokacijo.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0519-8

Specifikacija

internetna objava • pdf • 2015 strani