Malov zbornik

Uredili: Bojan Čas, Stane Granda, Oto Luthar, Vasilij Melik
Leto: 1996


Knjiga je mozaik dvanajstih pogledov na življenje in delo Josipa Mala (1884–19), enega najpomembnejših slovenskih zgodovinarjev. Knjiga celovito osvetljuje različne plati Malovega dela in dejavnosti. V njej beremo o njegovem študiju zgodovine na dunajski univerzi, o njegovem odnosu do zgodovine 19. stoletja, o Malovih pogledih na zgodovinopisje, na srednjeveško zgodovino, o Malu kot zgodovinarju kulture, o njegovem delovanju na področju muzejstva in arhivistike, o njegovem arheološkem udejstvovanju. Knjiga je opremljena s številnim ilustrativnim gradivom, dodana pa ji je Malova korespondenca s Steletom in izčrpna, doslej najpopolnejša bibliografija Malovih del.

Ključne besede
bibliografije
Mal, Josip
slovensko zgodovinopisje
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR