Naslov:
Malov zbornik
Uredili:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je mozaik dvanajstih pogledov na življenje in delo Josipa Mala (1884–19), enega najpomembnejših slovenskih zgodovinarjev. Knjiga celovito osvetljuje različne plati Malovega dela in dejavnosti. V njej beremo o njegovem študiju zgodovine na dunajski univerzi, o njegovem odnosu do zgodovine 19. stoletja, o Malovih pogledih na zgodovinopisje, na srednjeveško zgodovino, o Malu kot zgodovinarju kulture, o njegovem delovanju na področju muzejstva in arhivistike, o njegovem arheološkem udejstvovanju. Knjiga je opremljena s številnim ilustrativnim gradivom, dodana pa ji je Malova korespondenca s Steletom in izčrpna, doslej najpopolnejša bibliografija Malovih del.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-06-4

Specifikacija

mehka vezava • 12 × 19 cm • 176 strani