Piranska notarska knjiga (Zvezek 4). Fragmenti (1298–1317)
The Notary Book from Piran (Vol. 4). Fragments (1298–1317)


Avtorica: Darja Mihelič
Leto: 2006


Delo je znanstveno–kritična objava trinajste piranske notarske knjige iz let 1298–1317. V tovrstne knjige so notarji mediteranskega prostora pred stoletji v stenografski obliki, posebnem črkopisu in preprosti latinščini vpisovali bistvo dogovorov o trgovskem in kreditnem poslovanju, o družabniških razmerjih na različnih gospodarskih področjih, o poslih z nepremičninami, plačilu storitev, pa tudi o ženitnih dogovorih in zapuščinah. Zapisi slikajo gospodarsko in družbeno življenje mest in njihove okolice, njihovo upravo, sodstvo, vsakdanje življenje, populacijski razvoj, urbanistično podobo, kulturo in umetnost, s čimer nudijo podatke raziskovalcem različnih strok.

Izvirnik vsebuje 420 vpisov s tovrstnimi podatki za srednjeveški Piran. V njem prevladujejo zapisi z značajem zadolžnic in jamstev. Razveljavitev dolžniškega razmerja je bila posebej označena ali pa je ob tej priložnosti nastala posebna pobotnica oziroma izjava o poravnavi. Več dogovorov zadeva poslovanje ali storitve ter poslovne družbe, dva pa tudi preživnino oziroma dosmrtno oskrbo. Številni so dogovori glede nepremičnin: o oddajah v najem, zlasti pa o prodajah, menjavah in delitvah. Spreminjanje lastništva nepremičnin je javno objavil mestni klicar, sorodniki prejšnjega lastnika pa so imeli predkupno pravico. Vsebinsko posebej bogati so osnutki oporok ter po ena ženitna pogodba in popis premoženja dveh sirot. Posamezni vpisi zadevajo sodne postopke: razsodbo, pričevanje, imenovanje zastopnikov. Ob dogovorih se včasih tisti, ki stopa v službo, zavezuje, da ne bo popival in hazardiral (kockal).

Objava je opremljena s klasičnim znanstveno-kritičnim aparatom. Vsebuje spremno uvodno študijo, prepis izvirnika, imenski, pojmovni seznam in seznam vsebin vpisov. Spremna študija in znanstveno–kritični aparat sta slovenska in angleška. Z dvojezičnostjo želi publikacija vzbuditi kar najširše zanimanje in dati nove pobude za preučevanje starejše zgodovine obalnega dela slovenskega ozemlja, ki se polnovredno vključuje v širši mediteranski prostor.

Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku.Kazalo vsebine

PROLOG

K OBJAVI

PREDSTAVITEV IZVIRNIKA

Izgled

Jezik, besedilo, pisava

Čas nastanka, pisec

Vsebina

Zgradba vpisa

O PREPISU

O SEZNAMIH

PREPIS

SEZNAMI

SEZNAM OSEBNIH IN KRAJEVNIH IMEN

POJMOVNI SEZNAM

SEZNAM IN POVZETKI VPISOV


Ključne besede
13.-14. st.
dokumenti
ekonomska zgodovina
gospodarska zgodovina
notarske knjige
Piran
pravna zgodovina
Slovenija
zgodovinski viri
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR