Naslov:
Piranske notarske knjige (Zvezek 6). Fragmenti (1298–1317)
The Notary Book from Piran (Vol. 6). Fragments (1298–1317)
Uredila:
Leto:
Zbirka:
Thesaurus memoriae Fontes 13
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Šesti zvezek piranskih notarskih knjig prinaša znanstveno-kritično objavo ohranjenih fragmentov treh notarskih knjig iz edinstvenega gradiva piranske izpostave Pokrajinskega arhiva Koper. Gre za dele tretje, devete in desete knjige. Prvi vsebuje 255, drugi 22 in tretji 422 skrčenih latinskih predlog notarskih listin iz razdobja 1284 do 1296. Vpisi v notarskih knjigah so pestrih vsebin in slikajo gospodarsko, družbeno in vsakdanje življenje v Piranu in okolici, nudijo podatke o prebivalstvu, njegovi etnični pripadnosti, o historični topografiji, pravni praksi itd. Kulturna dediščina notarskih knjig vpenja slovensko primorje v širši mediteranski prostor, ki ga je odlikovala praksa vodenja notarskih kodeksov. Objava vsebuje uvodno študijo, prepise izvirnikov, ki so opremljeni z datacijami, oznakami vsebin in opombami, ter imenski, pojmovni seznam in seznam vsebin vpisov. Ta pomagala olajšujejo uporabniku razumevanje in orientacijo v latinskem delu besedila. Uvodna študija, pojasnila k prepisom ter seznama pojmov in vsebin so – v želji spodbuditi širši krog uporabnikov k raziskavam preteklosti severozahodne Istre – prevedeni tudi v angleščino.

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-970-1

Specifikacija

mehka vezava • 20 × 28 cm • 308 strani

Cena

24,00 EUR (redna)
19,00 EUR (klubska)