Ratio facta est. Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem

Avtor: Matjaž Bizjak
Leto: 2003


Knjiga predstavlja sistematično obravnavo delovanja zemljiških gospostev, ki s svojo značilno strukturo – prepletom agrarno-, obrtno- in upravno-pridobitnih dejavnosti – veljajo za najbolj tipično srednjeveško gospodarsko-organizacijsko obliko na ozemlju današnje Slovenije. V prvem delu polaga temelje za razumevanje in obdelavo srednjeveške finančne dokumentacije (merski in denarni sistemi, cenovni in plačni tokovi ter knjigovodske tehnike), v drugem pa na njih gradi analizo strukture in poslovanja izbranih gospostev, podaja primerjavo med njimi in nudi nastavke za sintezo. Gospostva so obravnavana v širšem posestno-upravno-gospodarskem kontekstu, sklepna primerjava pa se osredotoča na kratkoročne in dolgoročne trende poslovanja, rentabilnost različnih tipov posesti ter vpetost dognanih struktur v širši evropski prostor. Boljši preglednosti besedila so namenjeni številni grafični in tabelarični prikazi, dodan je širok seznam virov in literature, povzetek v angleškem jeziku ter register krajevnih in osebnih imen.Redna cena
18,00 €

Spletna cena
16,20 €


Ključne besede
15. st.
ekonomska zgodovina
gospodarska struktura
gospodarska zgodovina
poslovanje
pozni srednji vek
Slovenija
zemljiška gospostva
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR