Naslov:
Ratio facta est. Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Thesaurus memoriae Dissertationes 2
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga predstavlja sistematično obravnavo delovanja zemljiških gospostev, ki s svojo značilno strukturo – prepletom agrarno-, obrtno- in upravno-pridobitnih dejavnosti – veljajo za najbolj tipično srednjeveško gospodarsko-organizacijsko obliko na ozemlju današnje Slovenije. V prvem delu polaga temelje za razumevanje in obdelavo srednjeveške finančne dokumentacije (merski in denarni sistemi, cenovni in plačni tokovi ter knjigovodske tehnike), v drugem pa na njih gradi analizo strukture in poslovanja izbranih gospostev, podaja primerjavo med njimi in nudi nastavke za sintezo. Gospostva so obravnavana v širšem posestno-upravno-gospodarskem kontekstu, sklepna primerjava pa se osredotoča na kratkoročne in dolgoročne trende poslovanja, rentabilnost različnih tipov posesti ter vpetost dognanih struktur v širši evropski prostor. Boljši preglednosti besedila so namenjeni številni grafični in tabelarični prikazi, dodan je širok seznam virov in literature, povzetek v angleškem jeziku ter register krajevnih in osebnih imen.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-99-5

Specifikacija

trda vezava • 20 × 28 cm • 339 strani

Cena

18,00 EUR (redna)
14,00 EUR (klubska)