Naslov:
Razvoj cestnega omrežja na Slovenskem ob koncu 18. in v 19. stoletju. Predelana doktorska disertacija
Avtorica:
Leto:
Zbirka:
ZRC 2
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Delo obravnava razvoj cestnega omrežja na Slovenskem v 18. in 19. stoletju, poudarek je na 19. stoletju. Predstavljene so smeri in razvoj cest različnih kategorij, od državnih do deželnih in občinskih. Prav tako spregovori o mitnicah in mitnini, ki se pokažejo v dvojni vlogi. Na eni strani naj bi se tako nabiral denar za vzdrževanje cest, na drugi strani pa so pomenile vse večjo oviro v prometu. Delo predstavi tudi tehniko cestne gradnje v 19. stoletju, težave pri vzdrževanju in financiranju že obstoječih cest. Spregovori o cestni zakonodaji, ki je veljala za državne in deželne ceste ter o policijskih redih. Ob tem ne more mimo varnosti potnikov in tovora, ki je bila na cestah 18. in 19. stoletja večkrat ogrožena.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-90125-1-8

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 29,5 cm • 159 strani

Cena

razprodano