Naslov:
Slovenian Historiography in Foreign Languages, Published from 1918–1993. On the occasion of the 18th International Congress of Historical Sciences, Montréal 1995
Avtorice:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Delo je bibliografski pregled slovenske zgodovinopisne publicistike objavljene v tujih jezikih v obdobju od leta 1918 do vključno leta 1993. Objavljeno je bilo ob priložnosti 18. mednarodnega kongresa zgodovinskih ved, ki je bil leta 1995 v Montrealu. Bibliografija je razdeljena na štiri dele. Prvi, splošni del, se nanaša na objave zgodovinskih virov in zgodovinsko vedo kot tako; drugi del prikazuje objave po zgodovinskih obdobjih; v tretjem delu je bibliografija razvrščena po predmetih oz. temah; četrti del prinaša bibliografijo o Slovencih v sosednjih deželah in v emigraciji. Bibliografija ima na koncu tudi imensko kazalo avtorjev, ki pripomore k večji preglednosti in uporabnosti.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Inštitut za novejšo zgodovino

ISBN

961-6182-00-5

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 24 cm • X + 118 strani

Cena

razprodano