Naslov:
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, zvezek 2. Sekcije 189–191, 201–205, 212–216, 219, 220
Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 für das Gebiet der Republik Slowenien, Bd. 2. Sektionen 189–191, 201–205, 212–216, 219, 220
Avtorja:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V drugem zvezku so zajeta mesta Ljubljana, Vrhnika, Litija in Brežice z okolico ter starodavni cistercijanski samostan Stična. Devetnajst barvnih kart nam z neprekosljivo kartografsko barvitostjo predstavlja pokrajinsko podobo Ljubljanskega barja, Cerknice s Cerkniškim jezerom, dolino reke Krke, področje Višnje Gore, Grosupljega in Trebnjega, dolino reke Mirne ter reko Savo od Zidanega Mosta, Radeč, Sevnice do Brežic. Karte dopolnjuje 15 opisov odsekov, ki govorijo o sestavi gozdov, stanju cest in trdnosti mostov, o prehodnosti in neprehodnosti pokrajine zaradi naraslih voda in drugih ovir, oddaljenost med posameznimi kraji pa je merjena v urah hoda.

Založnika

Arhiv Republike Slovenije • Založba ZRC

ISBN

961-6182-22-6 (ZRC SAZU)
961-6137-17-4 (Arhiv RS)

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 380 strani • 19 barvnih reprodukcij kart v originalni velikosti 42×62 cm

Cena

razprodano