Naslov:
Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, zvezek 6. Sekcije 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 196, 197, 198
Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 für das Gebiet der Republik Slowenien, Bd. 6. Sektionen 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 196, 197, 198
Avtorja:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V šestem zvezku je zajeto področje Dravske doline od Labota/Lavamünda preko Dravograda, Radelj ter Selnice ob Dravi, Maribora in Ptuja do Ormoža. Pokrito je območje Prevalj, Raven na Koroškem, Pohorja in Slovenske Bistrice ter vzhodni del nekdanje Spodnje Štajerske: Slovenske Gorice, Gornja Radgona, Radenci in Ljutomer.

Založnika

Založba ZRC • Arhiv Republike Slovenije

ISBN

961-6358-23-5 (ZRC SAZU)
961-6137-50-6 (Arhiv RS)

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • XL + 385 strani • 23 barvnih reprodukcij kart v originalni velikosti 42×62 cm

Cena

38,00 EUR (redna)
31,00 EUR (klubska)