Naslov:
Slovenski diplomati v slovanskem svetu
Slovenskie diplomaty v slavjanskom mire
Slovinští diplomaté ve slovanském světě
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je zbornik osmih zgodovinskih študij, v katerih je prikazano in razčlenjeno delovanje in vloga slovenskih diplomatov, ki so službovali v slovanskih deželah do leta 1990. Glavni poudarek knjige je, da je bila slovanska komponenta del slovenske diplomatske izkušnje in da so slovensko–slovanski odnosi v preteklosti tvorili na eni strani pomemben segment pri slovenskem narodnem ozaveščanju in na drugi v veliki meri prispevali k utrjevanju diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in posameznimi slovanskimi državami. Izdaja je trijezična – vsa besedila so objavljena še v ruskem in češkem jeziku.

Kazalo vsebine

Zahvale

Predgovor: Slovenci in slovanski svet (Igor Grdina)

Neža Zajc: Habsburški diplomat Sigismund Herberstein, Rusija in Moskovski zapiski

Matevž Košir: V spremstvu Katarine Velike – Kobenclovo krimsko potovanje

Jonatan Vinkler: Na razsvitu – Bogumila Vošnjaka zgodnja percepcija ruske družbe, politike in diplomacije

Andrej Rahten: Od aneksijske krize do Ženevskega sporazuma: slovensko-srbski odnosi 1908–1918

Borut Klabjan: Praški Triglav« – delovanje slovenskih diplomatov v Pragi v času med obema vojnama

Bojan Godeša: Iz diplomatske dejavnosti dr. Antona Korošca – srečanje s slovaškim predsednikom Tiso v Bratislavi maja 1940

Irena Bratuša: Titov diplomat v Pragi

Milan Jazbec: Slovanska dimenzija slovenske diplomacije

Založnika

Založba ZRC • Center za evropsko prihodnost (Mengeš)

ISBN

978-961-254-189-7 (ZRC SAZU)
978-961-92839-2-9 (CEP)

Specifikacija

trda vezava • 16 × 24 cm • 480 strani

Cena

40,00 EUR (redna)
35,50 EUR (klubska)