Tridesetletna vojna in Slovenci. Evropski konflikt in slovenski prostor v prvi polovici 17. stoletja

Uredil: Vanja Kočevar
Leto: 2020


Po več desetletjih kopičenja medkonfesionalnih konfliktov je praška defenestracija 23. maja 1618 naposled sprožila spiralo nasilja, ki jo zgodovinopisje označuje s sintagmo tridesetletna vojna. Katastrofa, ki je v več etapah opustošila Srednjo Evropo, predstavlja eno pomembnejših cezur v zgodovini stare celine. Čeprav »prakatastrofa«, kot tridesetletno vojno tudi imenujejo, slovenskega etničnega prostora ni prizadela v takšni meri kot npr. nemškega ali češkega, vendarle predstavlja eno od osrednjih epopej evropskega zgodnjega novega veka, ki pozornost terja tudi od slovenske historiografije. Znanstveni prispevki osemnajstih avtoric in avtorjev obravnavajo pester nabor tem na interdisciplinaren način, saj vojno postavlja v širši kulturni in časovni okvir, predstavi nekatere od ključnih vojaških vidikov ter njihov vpliv na slovenski prostor, poleg tega obravnava tudi konfesionalna vprašanja, literarnozgodovinske teme ter glasbo in likovno umetnost.Kazalo vsebine

Aleš Maver – Trideset let vojne s tristoletno senco

Matjaž Grahornik – Življenjske zgodbe praških »defenestrirancev«

Tomaž Lazar – Materialna zapuščina tridesetletne vojne na Slovenskem

Miha Šimac – Z mečem do časti v času tridesetletne vojne: paberki o najemništvu in Kranjcih v vojaški službi

Janez Weiss – Kanižarji: Vojaški rod Metliškega in njegovo udejstvovanje v tridesetletni vojni

Andrej Hozjan – Vojna in (občasni) mir: Prekmurje (s Porabjem) v luči tridesetletne vojne

Irena Žmuc – Ljubljana na robu »Mord, Prand und Raub«

Vanja Kočevar – Tridesetletna vojna in kranjski deželni stanovi: »Winterquartier«, »Recroutengelder« in »extraordinari Kriegs-Contribution«

Vincenc Rajšp – Slovenska reformacija in evropski prostor do konca tridesetletne vojne

Žiga Oman – Protestantske skupnosti Podravja v 17. stoletju skozi problematiko medkonfesionalnega sobivanja: primer Maribora in Ptuja

Julijana Visočnik – Tridesetletna vojna v Nadškofijskem arhivu Ljubljana (NŠAL)

Matija Ogrin – Slovenski rokopisi 17. stoletja v senci tridesetletne vojne in »doba književnega zastoja«

Monika Deželak Trojar – Tridesetletna vojna: njen zgodovinopisni in literarni odmev v Schönlebnovih delih ter z njo povezano rojstvo pojma »pietas Austriaca«

Filip Draženović – Pogled Franca Alberta Pelzhofferja, barona Schönauskega (1643/45–1710), na tridesetletno vojno

Klemen Grabnar – Glasba v ljubljanski stolnici in gornjegrajski sostolnici v času škofa Tomaža Hrena

Metoda Kokole – Plesi za koroške in kranjske veljake ob izbruhu tridesetletne vojne: Isaac Posch in njegovo Veselo glasbeno slavje (1618)

Polona Vidmar – Likovne upodobitve Valterja grofa Leslieja med tridesetletno vojno

Gašper Cerkovnik – Tridesetletna vojna v Valvasorjevi grafični zbirki

Seznam avtorjev
Redna cena
34,00 €

Spletna cena
30,60 €


Ključne besede
17.st.
Evropa
Slovenci
tridesetletna vojna
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR