Skip to main content
Grad Turjak


Uredili: Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn, Miha Preinfalk
Leto: 2020


Druga knjiga iz zbirke Castellologica Slovenica, skupnega projekta Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU, je posvečena gradu Turjak. Interdisciplinarno zasnovana monografija predstavlja turjaški grad kot eno najpomembnejših in najbolj prepoznavnih grajskih arhitektur v slovenskem prostoru pa tudi v širši regiji. Obravnavane so zgodovinske okoliščine nastanka grajske stavbe v srednjem veku in najstarejše omembe gradu v zgodovinskih virih, rodbina Auersperg kot edina lastnica gradu v vsej njegovi dolgi zgodovini (delovanje rodbine na Turjaku in v slovenskem prostoru ter njen pomen v slovenski zgodovini), stavbni razvoj gradu do današnjega časa, njegova nekdanja oprema ter usoda stavbe med drugo svetovno vojno in po letu 1945. Podrobno so predstavljeni tudi okolica gradu, trg Turjak, bližnja cerkev sv. Ahaca, turjaški arhiv in njegovi slovenski dokumenti, nastanek župnije Turjak ter vpetost gradu in njegovih nekdanjih prebivalcev v lokalno skupnost in njen zgodovinski spomin. Poglobljeno napisani prispevki so obogateni tudi s kvalitetnim slikovnim gradivom, ki v veliki meri izhaja iz zasebnih arhivov.

Decembra 2021 je monografija prejela priznanje ARRS Odlični v znanosti.Kazalo vsebine

Prva knjiga

Miha Preinfalk, Mija Oter Gorenčič, Renata Komić Marn: Grad Turjak in njegovih prvih tisoč let

Miha Preinfalk: Grad Turjak in rodbina Auersperg (Turjaški)

Peter Štih: O začetkih Turjaških na Kranjskem

Miha Kosi: Gospodje Turjaški in plemiški svet na jugovzhodu cesarstva (12.–15. stoletje)

Mija Oter Gorenčič: Cesarski viteški red sv. Jurija in Turjaški. Nove možnosti interpretacije umetnostnega dela kot rezultat uporabe različnih metodoloških pristopov

Barbara Žabota: Auerspergi in reformacijsko gibanje v Škocjanu pri Turjaku

Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk: Turjaški arhiv

Boris Golec: Poimenovanja gradu Turjak in rodbine Auersperg – Turjaških v slovenščini skozi zgodovino

Katarina Predovnik: Turjaška gradova v luči arheoloških raziskav

Katja Mahnič: Stara grajska kapela na Turjaku

Miha Kosi, Boris Hajdinjak: »Grbovna knjiga« gradu Turjak. Umetnina kot odsev plemiške identitete

Robert Peskar: Cerkev sv. Ahaca nad Malim Ločnikom pri Turjaku

Mija Oter Gorenčič: Po umetnostnih sledeh srednjeveških Auerspergov

Renata Komić Marn: Portretne galerije Auerspergov na gradu Turjak

Maja Lozar Štamcar: Nekdanja pohištvena oprema na turjaškem gradu

Ines Babnik: O zelenem okrasju gradu Turjak

Miha Preinfalk: Turjak v spominih Philippa barona Wambolta

Damijan Guštin: »Slovenski Alcázar«. Grad Turjak sredi slovenske državljanske vojne septembra 1943

Mojca Arh Kos: Obnova gradu Turjak

 

Druga knjiga

Igor Sapač: Arhitekturnozgodovinski oris gradu Turjak

Boris Golec: Skrivnostni trg Turjak

Edo Škulj: Ustanovitev župnije Turjak

Boris Golec: Slovenica Auerspergiana. Slovensko pismenstvo na Turjaku od 16. do 20. stoletja

Stane Granda: Preobrazba fevdalnega zemljiškega gospostva Turjak v kapitalistično veleposestvo

Irena Žmuc: Po sledeh zapuščine družine Turjaških v Mestnem muzeju Ljubljana

Tadeja Primožič: Turjaški in grad Turjak – spomini in priložnosti

Priloge

Viri in literatura

Osebno in krajevno kazaloŠe ...

Simona Fajfar: Posebnež, na katerega smo pozabili. Delo, 17. 2. 2021.

Posnetek predstavitve na novinarski konferenci Založbe ZRC:Redna cena
89,00 €

Spletna cena
80,10 €


Ključne besede
Auersperg (rodbina)
gradovi
plemiške rodbine
Turjak
zborniki
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR