Naslov:
Turjaška knjiga listin 2. Dokumenti 15. stoletja
Avtorja:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Tekstno-kritična edicija s 436 objavljenimi dokumenti iz 15. stoletja zaključuje srednjeveški korpus listin iz zasebnih arhivov kranjske grofovske in knežje linije Turjaških (Auerspergov), ki so jih v sklopu grajskega arhiva do leta 1942 hranili na gradu Turjak, danes pa so shranjene izven slovenskega ozemlja. Listine so objavljene v celoti, opremljene so s slovenskimi regesti, ob koncu pa sledijo še obsežno imensko kazalo in slike pečatov z listin.

Turjaški (Auerspergi) so ena redkih plemiških rodbin v slovenskem prostoru s sistematično ohranjenim arhivom, ki sega v srednji vek. Arhivsko gradivo rodbine, ki je bila do konca 15. stoletja pretežno vpeta v okvir dežele Kranjske, se danes nahaja predvsem v dveh privatnih rodbinskih arhivih: v Turjaškem grofovskem fidejkomisnem arhivu (Gräflich Auersperg'sches Fideikommisarchiv), ki je bil do leta 1942 stoletja hranjen na gradu Turjak, danes pa se nahaja v Koroškem deželnem arhivu v Celovcu, in v Turjaškem knežjem arhivu (Fürstlich Auersperg'sches Archiv), ki je po vmesnih postajah v ljubljanski Turjaški palači in spodnjeavstrijskem gradu Lösensteinleiten pristal v Dunajskem Haus-, Hof-, und Staatsarchivu.

Kazalo vsebine

Viri in literatura

Uvod

Einleitung

Edicijska načela

Zur Edition

Listine

Dopolnila k prvi knjigi

Imensko kazalo

Priloga – fotokopije pečatov

Še ...
  • Herwig Weigl, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschuing 119 (2011), str. 181–183

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-168-2

Specifikacija

trda vezava • 19,5 × 27,5 cm • 666 strani

Cena

35,00 EUR (redna)
30,00 EUR (klubska)