Naslov:
Vilfanov zbornik. Pravo, zgodovina, narod
Recht, Geschichte, Nation
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik je izšel v počastitev osemdesetletnice rojstva akademika in univerzitetnega profesorja Sergija Vilfana (1919–1999). Uvodoma je predstavljeno življenje in delo Sergeja Vilfana v slovenskem in nemškem jeziku. Devetinštirideset znanstvenih prispevkov se navezuje na vsa področja znanstvenega delovanja in zanimanja Sergeja Vilfana: pravna zgodovina, zgodovina pokristjanjevanja, oblikovanje držav, stabove in parlamente, upravo in upravne meje ter vprašanja sodne organizacije, zgodovino mest in meščanstva, gospodarsko in družbeno zgodovino, zgodovino trgovine in prometa, čarovniške procese, oblikovanje narodov in nacionalna vprašanja, narodnostne statistike in vpliv jezikovnih meja na cerkvene in upravne meje, zgodovino mentalitet, pravno etnologijo in arhivistiko.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-77-3

Specifikacija

trda vezava • 19,5 × 28 cm • 713 strani

Cena

razprodano