Marija Terezija (1717–1780) - Program simpozija

Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja

Marija Terezija (1717–1780) Razsvetljena reformatorka in babica srednje Evrope

Mednarodni znanstveni simpozij

Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

7.–9. junij 2017


 

Sreda, 7. 6. 2017, 20:00

Uvodni večer

GLASBA ZA MARIJO TEREZIJO

Koncerti iz ptujske zbirke: Castelli, Wagenseil, Zechner, Sgatberoni. Izvajata ansambel musica cubicularis in solist Alessandro Ciccolini na baročni violini.

[Vstopnice za koncert po ceni 5 EUR bodo na voljo v knjigarni Azil od 29. 5. 2017 dalje.]

 

Četrtek, 8. 6. 2017

9:00–10:45

 • James Shedel: Mati vseh in vsega: Marija Terezija in ustvarjanje hibridne monarhije
 • Ernst Bruckmüller: Marija Terezija – uvod v biografsko raziskavo
 • Janos Kalmar: Politika kraljice Marije Terezije v madžarskem zgodovinopisju

Odmor za kavo

11:00–12:30

 • Petr Maťa: Mačeha dežele ali vendarle rešiteljica češke države? Podoba Marije Terezije in njenega časa v češkem zgodovinopisju
 • Hrvoje Petrić: Marija Terezija v hrvaškem zgodovinopisju
 • Peter Vodopivec: Marija Terezija, terezijanske reforme in slovensko zgodovinopisje

Odmor za kosilo

14:00–15:30

 • Miha Preinfalk: Marija Terezija pod genealoškim drobnogledom
 • Vanja Kočevar: Kronanji in dedni poklonitvi: slovesne umestitve Marije Terezije kot vladarice
 • Philipp Steiner: Terezijansko-jožefinsko reformno obdobje kot zaključek razvoja deželnih stanov? Renesansa in nadaljnji razvoj stanovskih ustav v Notranji Avstriji med letoma 1789 in 1792 na primeru Kranjske
 • Boris Golec: Terezijanske reforme – gibalo sprememb občutka pripadnosti in povezanosti ter identitet v slovenskem prostoru

Odmor za kavo

15:45–17:15

 • Matjaž Ambrožič: Posledice terezijanskih reform in ukrepov v Cerkvi na Slovenskem
 • Liliana Ferrari: Rešitev starodavnih »ostrih razlik«: ukinitev oglejskega patriarhata
 • Lilijana Žnidaršič Golec: Politika Marije Terezije do »akatoličanov« na območju notranjeavstrijskih dežel. Korak nazaj?
 

Petek, 9. 6. 2017

9:00–10:30

 • Ana Lavrič: Marija Terezija kot Mati Božja
 • Damjan Prelovšek: Umetnost v času uradništva
 • Marko Motnik: Marija Terezija in glasba

Odmor za kavo

10:45–12:15

 • Luka Vidmar: Knjižna cenzura pod Marijo Terezijo
 • Vinko Rajšp: Slovenščina na poti do priznanja kot uradni jezik od Marije Terezije dalje
 • Stane Okoliš: Vpliv terezijanskih šolskih reform na razvoj šolstva na Slovenskem

Odmor za kosilo

14:00–15:30

 • Dragica Čeč: Reforme na področju reševanja socialnih vprašanj v času vladanja Marije Terezije
 • Katarina Keber: Zdravstvene reforme Marije Terezije in Gerharda van Swietna
 • Vladimir Simič: Ali bi morda lahko rekli "Cherchez la femme"?

Odmor za kavo

15:45–17:15

 • Marija Wakounig: Marija Terezija – statističarka Evrope?
 • Andrej Studen: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 kot tehnologija dodeljevanja naslovov in sredstvo socialnega discipliniranja
 • Rok Stergar: Uvedba vojaške obveznosti in druge terezijanske vojaške reforme